Cenové databáze

Cenové normativy

Cenové normativy staveb a pozemních komunikacíCenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni záměr projektu jsou k dispozici na internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury.

Datové základny DUR, DSP

Sborník agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP.

Aktuální vydání Cenových normativů bylo schváleno Centrální komisí MD ČR dne 20.3.2015
Sborníky agregovaných položek jsou zpracovány pro rozhodující skupiny stavebních objektů, jejichž stavební náklad představuje 80% a více z ceny staveb. Jedná se o dálnice, silnice, železnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody, nádrže, protihluková opatření a oplocení (včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic, silnic a mostů).

Ukazatelové ceny byly vytvořeny v návaznosti na expertní ceny položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v aktuální cenové úrovni roku 2015.

Seznam skupin určujících stavebních objektů vychází z členění dle JKSO. Tento seznam stavebních objektů je aktualizován vzhledem ke skutečně používaným technologiím u daných skupin stavebních objektů. V jednotkových cenách základny DUR není obsažena položka na nepředvídané práce ani na DPH.

Sborník DUR

DUR - komunikace, sítě, stěny
DUR - mosty
DUR,DSP - 2015 - rizika

Sborník DSP

Soubor ukazatelů

DSP - 814-815 - septiky, oplocení, zdi
DSP - 821 11-43 mosty, lávky
DSP - 822 21-24 dálnice a silnice I-III tř.
DSP - 822 25-26 místní komunikace
DSP - 822 27-55 chodníky, odstavné pl.
DSP - 827-833 sítě atd.

Atributy ukazatelů

DSP - 814-815 - septiky, oplocení, zdi
DSP - 821 11-43 mosty, lávky
DSP - 822 21-24 dálnice a silnice I-III tř.
DSP - 822 25-26 místní komunikace
DSP - 822 27-55 chodníky, odstavné pl.
DSP - 827 111- 833 118 - sítě

Databáze rizik

DUR a DSP - 2015 - rizika
OTSKP (Cenové databáze)
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací je k dispozici na internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury 
Měrné náklady staveb
Statistika „Měrné náklady staveb“ zahrnuje vyhodnocení nabídkových cen 1.460 staveb (6.682 stavebních objektů) u kterých proběhlo výběrové řízení na zhotovitele staveb v působnosti ŘSD ČR.

Vyhodnocení se provádí od roku 2004. Výsledkem jsou cenové databáze a grafy, které vypovídají za jaké ceny ŘSD ČR jednotlivé stavby realizovalo v jednotlivých letech včetně jejich porovnání s průměrnými ukazateli.