Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.
Historie ŘSD
1. července 1967 bylo založeno Ředitelství dálnic Praha, současné Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dne 8. září 1967 došlo k poklepání základního kilometrovníku československých dálnic a k obnovení stavby dálnic v Československu, jež byla předtím dvakrát přerušena.

​​​​​​​Plány na vznik nové organice, která bude zajišťovat investorskou, správní a údržbovou činnost při výstavbě a provozu dálnic v ČSSR vznikly v roce 1966. V tehdejším Středisku pro rozvoj silnic a dálnic (SRSD) sice fungoval pro investorskou přípravu výstavby dálnice dálniční odbor, z důvodu stálého nárůstu prací na přípravě výstavby a blížícího se začátku vlastní stavby se však počítalo s tím, že kromě SRSD bude zřízeno ještě Ředitelství dálnic.
Responsive Image

Historie ŘSD

Responsive Image

Původních sedmdesát zaměstnanců

Ke vzniku nové organizace došlo rozdělením stávajícího SRSD. Při svém vzniku mělo Ředitelství dálnic Praha (ŘD) necelých 70 zaměstnanců, kteří se ze sídla SRSD v Hybernské ulici v Praze 1 přestěhovali do Husitské ulice v Praze 3. Kromě pražského ústředí měl podnik dislokovaná pracoviště v Brně-Komárově v Pompově ulici a v Bratislavě – tam bylo 15 pracovníků.

ŘD byla rozpočtová organizace ministerstva dopravy pro výkon funkce přímého investora dálnic a příslušejících staveb, jako jsou přivaděče, obslužná zařízení, cestmistrovství, a pro výkon majetkové správy těchto komunikací. Ředitelství dálnic zajišťovalo jak studijní přípravu dálničních tahů, tak předprojektovou přípravu, výkup a vyvlastnění pozemků i objednávání a schvalování projektové dokumentace. Ředitelství se tehdy skládalo z odborů ředitele, investičního a ekonomického náměstka.

V roce 1968 se pražské ústředí přestěhovalo do objektů zařízení staveniště Vojenských staveb Praha v Jihlavské ulici (nynější Hodonínská 364 v Praze 4-Michli). Brněnské pracoviště se v roce 1973 přestěhovalo do objektů zařízení staveniště Dopravních staveb Olomouc v Bohunické ulici v Brně-Heršpicích. Bratislavské pracoviště ŘD Praha se přestěhovalo do dvou kanceláří v Bratislavě-Palisády. V roce 1971 vzniklý pražský provozní úsek původně sídlil v dalším zařízení staveniště v Hanusově ulici a do Jihlavské ulice se přestěhoval až v roce 1984.

Podle zákona o československé federaci z roku 1968 došlo od 1. dubna 1969 k rozdělení podniku. Pro území ČSR zůstalo Ředitelství dálnic Praha s dislokovaným pracovištěm v Brně, z bratislavského pracoviště vzniklo pro území SSR samostatné Riaditeľstvo diaľníc Bratislava (RD). České ředitelství podléhalo ministerstvu dopravy ČSR, slovenské spadalo pod ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SSR. Dnem 1. dubna 1971 bylo zřízeno federální ministerstvo dopravy (FMD), které převzalo řízení ŘD i RD od rušených národních ministerstev dopravy.

První dálnice

Těžiště prací se v té době nacházelo na trase Praha–Brno–Bratislava, kde od roku 1971 do roku 1980 docházelo ke zprovozňování jednotlivých úseků. Prvním úsekem dálnice na území ČSSR otevřeným pro veřejnost se stal 12. července 1971 úsek Spořilov–Mirošovice v délce 22,5 kilometru spolu s benešovskou přípojkou.

Postupný vývoj a transformace ŘSD až do dnešní podoby vždy vyplývaly z dané doby. Nicméně platí, že od roku 1971 dodnes, bylo postaveno a zprovozněno přes 700 kilometrů dálnic a přes 400 kilometrů rychlostních silnic. K tomu je třeba také připočíst stovky nových kilometrů silnic nižších tříd, které spadaly a nebo stále spadají pod Ředitelství silnic a dálnic.
Responsive Image
Organizační struktura ŘSD ČR
Responsive Image

Organizační struktura ŘSD ČR

Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky.

Generální ředitel ŘSD - životopis
Responsive Image

Ing. Radek Mátl

generální ředitel ŘSD ČR

Pracovní pozice na ŘSD ČR

  • od 11. 10. 2004 – investiční referent oddělení výstavby a územních plánů,
  • od 01. 01. 2012 – vedoucí oddělení technické podpory,
  • od 15. 09. 2013 – vedoucí odboru realizace staveb (později odbor investiční přípravy staveb)
  • od 16. 01. 2015 – ředitel úseku výstavby
  • od 28. 07. 2019 – pověřen řízením ŘSD ČR
  • od 01. 10. 2019 – generální ředitel ŘSD ČR

Vzdělání

  • Vystudoval studijní program dopravní inženýrství a spoje, na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (získal titul Ing.)
Generální ředitel ŘSD - články a projevy
Datum Název Odkazy, soubory a citace
23.8.2022 Rozhovor pro ČT24 na téma další výstavba dálnic a železnic v ČR (od 00:16:40) https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/222411058130823/
1.8.2022 Rozhovor pro ČT24 na téma změny u přestávek řidičů kamionů (od 00:35:50) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370801/
2.5.2022 Rozhovor pro ČT24 (od 1:00:42) https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/222411058130502/
24.9.2021 Rozhovor pro ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/221411058040924/
28.6.2021 Rozhovor pro iDNES.cz https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-radek-matl-cely-zaznam.V210628_125202_idnestv_krr/
23.6.2021 Rozhovor pro ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/221411058040623/
26.1.2021 Rozhovor pro Český rozhlas Věřím, že prosadíme navrženou trasu dálnice D3, říká šéf Ředitelství silnic a dálnic | Region (rozhlas.cz)
11.1.2021 Sirdo.eu - Rok 2020 na ŘSD: Rekordní rozpočet a elektronizace. Koronavirus zefektivnil naše procesy, říká ředitel Mátl https://sirdo.eu/rok-2020-na-rsd-rekordni-rozpocet-a-elektronizace-koronavirus-zefektivnil-nase-procesy-rika-reditel-matl/
20.1.2020 Garaz.cz - Šéf ŘSD Mátl: Rekonstrukce dálnice D1 příští rok skončí https://www.garaz.cz/clanek/sef-rsd-matl-rekonstrukce-dalnice-d1-pristi-rok-skonci-21005113
10.11.2020 Stavební a investorké noviny - Aktuální priority ve výstavbě dálnic generálního ředitele ŘSD ČR https://tvstav.cz/prehrat-video/5723-aktualni-priority-ve-vystavbe-dalnic-generalniho-reditele-rsd-cr
7.8.2020 Radiožurnál - Problém dostavby dálnic spočívá v byrokracii a nestabilním financování, myslí si ředitel ŘSD https://radiozurnal.rozhlas.cz/problem-dostavby-dalnic-spociva-v-byrokracii-a-nestabilnim-financovani-mysli-si-8035169
17.3.2020 Zdopravy.cz - Klíčová je D1, i kdyby se ostatní stavby měly zastavit, říká šéf ŘSD Mátl https://zdopravy.cz/rozhovor-klicova-je-d1-i-kdyby-se-ostatni-stavby-mely-zastavit-rika-sef-rsd-matl-44829/
1.7.2020 Interview ČT24 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/220411058040701/
21.10.2019 Rozhovor s GŘ Ing. Radkem Mátlem na Frekvenci 1:
Na D1 pracují jen ty nejzkušenější firmy, věřím, že do roku 2021 bude dokončena
https://www.frekvence1.cz/audio-video?clanek=radek-matl-na-d1-pracuji-jen-ty-nejzkusenejsi-firmy-verim-ze-do-roku-2021-bude-dokoncena
16.9.2019 Zdopravy.cz: Rozhovor: Nárůst byrokracie kolem silnic je enormní, říká šéf ŘSD Mátl https://zdopravy.cz/rozhovor-narust-byrokracie-kolem-povolovani-silnic-je-enormni-rika-povereny-sef-rsd-matl-34322/
7.8.2019 Radiožurnál: Problém dostavby dálnic spočívá v byrokracii a nestabilním financování, myslí si ředitel ŘSD https://radiozurnal.rozhlas.cz/problem-dostavby-dalnic-spociva-v-byrokracii-a-nestabilnim-financovani-mysli-si-8035169
Zřizovací listina
Zřizovací listina
Dodatek č. 17 ke Zřizovací listině
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021
Protikorupční program
Protikorupční program ŘSD ČR
Profesní životopisy vedoucích pracovníků
Responsive Image

Ing. Petr Kůrka

ředitel úseku výstavby ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Matouš Vydra

ředitel úseku ekonomického ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Václav Nestrašil

ředitel úseku provozovatele elektronického mýta

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
 

Stáhnout životopis
Responsive Image

Mgr. Stanislav Krčil

ředitel úseku správního ŘSD ČR
Stáhnout životopis

Responsive Image

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

ředitel Závodu Praha ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Stáhnout životopis

Responsive Image

Ing. Vladimíra Hrušková

ředitelka Správy Č. Budějovice ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Zdeněk Kuťák

ředitel Správy Plzeň ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Bc. Lukáš Hnízdil

ředitel Správy Karlovy Vary ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Martin Vidimský

ředitel Správy Chomutov ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Jan Wohlmuth 

ředitel Správy Liberec ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Marek Novotný

ředitel Správy Hradec Králové ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Marie Tesařová

ředitelka Správy Jihlava ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Martin Smolka, MBA

ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Iva Chalupová, MBA

ředitelka Správy Praha ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Karel Chudárek

ředitel Správy Zlín ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Responsive Image

Ing. Tomáš Opěla

ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

Stáhnout životopis
Poradci a poradní orgány
Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2022
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2022

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2021
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2021
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2021

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2020
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2020
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2020

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2019
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2019
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2019

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2018
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2018
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2018

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2017
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2017
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2017

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2016
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2016
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2016

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2015
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2015
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2015

Přehled poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2014
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2014
ŘSD - poradci a poradní orgány - 2014

Přehled externích poradců a poradních orgánů včetně vyplacených odměn v roce 2013
ŘSD - poradci a poradní orgány - 1. polovina 2013
ŘSD - poradci a poradní orgány -  2013