Poskytnuté informace v roce 2023

Tisková zpráva

Žádost:

Text

Odpověď:

Text
Nadpis 2

Žádost:

Text

Odpověď:

Text
Nadpis 3

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda-li není reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 130/50, k.ú. Zdiby umístěno v rozporu se zákonem.

Odpověď:

Dne 18.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
  • ŘSD není oprávněno určovat, zda je zařízení legální, toto je na základě zákona č. 13/1997 Sb., v kompetenci příslušného silničního správního úřadu.
  • ŘSD tuto reklamu eviduje a již podalo podnět ohledně prověření legality zařízení. Vyjádření ani výzva k odstranění zařízení zatím nebylo vydáno. Informace o tom, zda je v rozporu se zákonem, tedy nemá ŘSD k dispozici.
Nadpis 4

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informací k provozovaným zařízením na pozemcích p.č. 2055/3 k.ú. Radotín (738620).

Odpověď:


Dne 1.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že se jedná o vrt, který sloužil pro projektování a výstavbu tunelu Lochkov.  Je využívaný i nadále pro monitorování hladiny podzemní vody. Těchto vrtů je v této oblasti několik.