Profil zadavatele

Profil zadavatele:

Profil zadavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění naleznete zde:
Profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění naleznete zde:
Adresa archivního profilu zadavatele (zde naleznete zakázky zahájené do 30.9.2016) zde:
Responsive Image
ŘSD ČR je členem platformy odpovědného zadavatele

Nákup osobního automobilu plug in hybrid

Responsive Image

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek

Na níže uvedených odkazech poskytuje zadavatel dokumenty k předběžné tržní konzultaci "Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek".
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek - pozvánka
Zápis z předběžné tržní konzultace
Shrnutí zásadních podnětů zaslaných účastníky PTK

I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015 (dopravní bodová závada)

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel dokumenty z předběžné tržní konzultace u akce I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015.
I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015

Na níže uvedeném odkazu poskytuje zadavatel nad rámec povinností volně ke stažení Díl 5 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

I/13 Třebušice MÚK

Software ke stažení

Zadavatel dodavatelům zdarma poskytuje software, který umožňuje připojení uznávaného elektronického podpisu ke všem souborům bez ohledu na jejich formát, a to prostřednictvím hash souboru s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořeným otiskem z originálního souboru (hash soubor ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořený pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA). Software lze použít např. pro elektronický podpis archivu (zip souboru) obsahujícího jednotlivé přílohy smlouvy a jeho použití dodavatelem je zcela dobrovolné (zadavatel software poskytuje jako nadstandardní službu dodavatelům, kteří nemají vlastní softwarové řešení).
Software ke stažení
Předběžné konzultace a ostatní mechanismy komunikace s dodavateli

Instruktážní videa formulářů Směrné plány a Harmonogram dokončení

Pro usnadnění práce při vyplňování formulářů uveřejňuje zadavatel instruktážní videa, která vysvětlují základní principy při vyplňování formulářů Směrné plány a Harmonogram dokončení.
Směrné plány (37,4 MB)
Harmonogram dokončení  (15,3 MB)

Předběžné tržní konzultace

Asset Publisher

23.01.2023
Předběžná tržní konzultace – Meet the Buyer pro nákup mechanizace SSÚD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel plánované veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
05.01.2023
Předběžná tržní konzultace – Nákup kamenné soli (NaCl) pro posyp komunikací
ŘSD ČR, jakožto zadavatel plánované veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
07.12.2022
Předběžná tržní konzultace – Valorizace služeb poptávaných na základě smluvních podmínek
ŘSD ČR, jakožto zadavatel poskytuje zápis z předběžné tržní konzultace.
23.11.2022
Předběžná tržní konzultace ve věci valorizace služeb poptávaných na základě smluvních podmínek - pozvánka
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
15.11.2022
Zápis z předběžné tržní konzultace – Obnova protismykových vlastností vozovek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
09.10.2022
Předběžná tržní konzultace - Kontrolní subjekt C-ITS systémů napojených k Centrálním prvkům C-ITS
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
26.09.2022
Předběžná tržní konzultace - údržba vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
26.09.2022
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzývá k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
18.07.2022
Ředitelství silnic a dálnic vyhlašuje veřejnou soutěž na výstavbu a provozování bistra na dálniční odpočívce D1 Speřice P 83,4 km
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
24.06.2022
Předběžná tržní konzultace - speciální odborná způsobilost personálu dodavatele u veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzývá k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci.
30.03.2022
Předběžná tržní konzultace – provádění obnovy protismykových vlastností vozovek na dálnicích
Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje jakožto zadavatel zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na provádění obnovy protismykových vlastností vozovek na dálnicích.
11.03.2022
Předběžná tržní konzultace – Veřejná soutěž – výstavba a provozování bistra na dálniční odpočívce D1 Spěřice km 83,4 vpravo
ŘSD ČR, jakožto vyhlašovatel tímto vyhlašuje neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku a činí tím výzvu k podávání nabídek na níže definovaný předmět veřejné soutěže.
03.03.2022
Předběžná tržní konzultace – Dodávka vozidel pro Asistenční službu ŘSD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
21.12.2021
Předběžná tržní konzultace – Provádění laboratorních zkoušek
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
15.10.2021
Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
17.09.2021
Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
12.08.2021
Předběžná tržní konzultace – Dodávky svodidel pro stavby ŘSD ČR
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
20.06.2021
Předběžná tržní konzultace – stavba D35 3504, Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
04.06.2021
Meet the buyer – mechanizace – Seznam akcí pro rok 2021
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
28.05.2021
I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici - zápis z předběžné tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
08.04.2021
Průzkum trhu/Meet the Seller - odpovědné veřejné zadávání
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
16.02.2021
Zápis z předběžné tržní konzultace k VZ DNS - Výměna a obnova dopravních knoflíků
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
05.02.2021
Předběžná tržní konzultace - Centrální dispečink odtahů
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
02.02.2021
Zápis z předběžné tržní konzultace k VZ DNS - Výměna a obnova dopravních knoflíků
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
20.01.2021
Předběžná tržní konzultace - Odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
12.01.2021
Předběžná tržní konzultace - výměna a obnova dopravních knoflíků na dálnicích ve správě SSÚD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
18.12.2020
Předběžná tržní konzultace - odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. třídy v karlovarském kraji
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
14.12.2020
Předběžná tržní konzultace - výměna a obnova dopravních knoflíků na dálnicích ve správě SSÚD
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
29.10.2020
Předběžná tržní konzultace - truckparky, vypořádání dotazů
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
18.09.2020
Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
16.07.2020
I/27 Žiželice obchvat a přemostění - dokumenty k předběžné tržní konzultaci
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
03.07.2020
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek - předběžná tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
10.06.2020
Dynamický nákupní systém na havarijní podpírání mostů - předběžná tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
10.06.2020
Služby při majetkové správě mostů - předběžná tržní konzultace
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.
29.01.2020
Zápis z předběžné tržní konzultace D46 MÚK Prostějov – střed.
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.