Datové předpisy

B1 - Datový předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR
Datový předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR
Datový předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR - přílohy (32 MB)
B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR
B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů
B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů - přílohy
B3 - Datový předpis Kniha plánů – telematika
Datový předpis zajišťuje jednotnou formu vyhotovení knihy plánů sdělovacích, silových a datových kabelů SOS systému a jeho subsystémů na dálnicích a rychlostních silnicích.
 
B3 - Datový předpis Kniha plánů - telematika
B4 - Předpis pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR
Předpis B4 pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení pozemních komunikací (WPK) v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) definuje rámec pro sběr a evidenci těchto datových sad pro další využití při budování, správě a rekonstrukcích komunikací ve správě ŘSD ČR i všech jejich příslušenství a je v souladu se současně platnými závaznými předpisy ŘSD ČR řady B a C.
B4 - Předpis pro jednotný sběr a evidenci
B4 - Předpis pro jednotný sběr a evidenci - přílohy
C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, verze 5.0
C2 - Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR
C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR
C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu silnic a dálnic - bez podpisu
C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu silnic a dálnic - s podpisem
C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu silnic a dálnic - přílohy
C4 - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR
C4 - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek
C4 - Seznam digitálních příloh předpisů verze 5.0.
C4 - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek - přílohy
XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě
Datové předpisy uvedené v této sekci jednoznačně definují struktury souborů, které jsou určeny pro přenos dat soupisů prací, nabídkových rozpočtů, zjišťovacích protokolů a faktur v digitální podobě.

Jedná se o tyto případy výměny dat:

  • Převzetí dat od projektanta, který zpracovává v rámci projektové dokumentace soupis prací
  • Předání soupisů prací jednotlivým uchazečům při veřejných soutěžích
  • Převzetí nabídek od uchazečů – cenové nabídky včetně možných variantních řešení
  • Přebírání dodatků a změnových listů ve fázi realizace stavby
  • Přebírání provedených prací za zvolené období (zjišťovací protokoly)
  • Přebírání faktur vystavených za zvolené období
Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě. Předpis platí od roku 2008, je založen na souborech typu XML.

Všechny informace související s datovým předpisem XC4 najdete na samostatném webu předpisu: