Nabídky obsahují pouze nabídky majetku organizačním složkám v působnosti Ministerstva dopravy včetně Ministerstva dopravy. Na žádosti jiných subjektů nebude brán zřetel.

Asset Publisher

Pozemek v k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemek p.č. 700/11 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 954904455
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 17.03.2023
Publikováno do: 20.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Hladké Životice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemek p.č. 1324/7 v k.ú. Hladké Životice
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 954904455
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 17.03.2023
Publikováno do: 20.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Údlice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celý pozemek p.č. 1606/2 v k.ú. Údlice, okres Chomutov, Ústecký kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 17.03.2023
Publikováno do: 24.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Cvikov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemek p.č. 3712/8 v k.ú. Cvikov, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 258 860,00 Kč

Kontaktní osoba: Michaela Matrasová
Telefon: +420 954 911 143
Email: michaela.matrasova@rsd.cz
Publikováno od: 16.03.2023
Publikováno do: 24.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Hora Svatého Šebestiána

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celé pozemky st. 120 a st. 141 v k.ú. Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov, Ústecký kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 16.03.2023
Publikováno do: 24.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Široký Brod

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Popis: Pozemky v Olomouckém kraji, okrese Jeseník, k.ú. Široký Brod nejsou zastavěny silnicí I. třídy nebo dálnicí. Nejedná se ani o pomocné silniční pozemky a nejsou potřebné pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 13.456,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420954912335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 16.03.2023
Publikováno do: 17.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Krupá

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Závodní 369/82, Karlovy Vary, 360 06
Popis: Jedná se o pozemek parc. č. 316/13 v k.ú. Krupá. Na těchto pozemcích se se nenachází součásti či příslušenství silnice I/6 a ani není zapotřebí při stavbě dálnice D6.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Wanieková
Telefon: +420725042583
Email: stepanka.waniekova@rsd.cz
Publikováno od: 15.03.2023
Publikováno do: 20.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Borek u Českých Budějovic

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Borek u Českých Budějovic, druh pozemků – ostatní plocha – ost. komunikace, lesní pozemek. Na pozemcích se nachází stavební objekt SO 103 Místní komunikace Borek-střelnice.
Účetní hodnota: 400.400,00 Kč

Kontaktní osoba: Marta Kohoutová
Telefon: +420 954 901 124
Email: marta.kohoutova@rsd.cz
Publikováno od: 15.03.2023
Publikováno do: 23.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Nová Ves u Teplic

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 570/2 v k.ú. Nová Ves u Teplic, okres Teplice, Ústecký kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 09.03.2023
Publikováno do: 17.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Podbřezí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Na pozemcích uvedených v příloze se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství a pro ŘSD ČR jsou nepotřebné.
Účetní hodnota: 23 014,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 06.03.2023
Publikováno do: 20.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 1366/36 o výměře 1 m2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na uvedeném pozemku se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na pozemku se nachází stavba silnice II/327 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 938,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 03.03.2023
Publikováno do: 17.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Nechanice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemek p.č. 691/27 o výměře 13 m2 a pozemek p.č. 732/22 o výměře 68 m2 v k.ú. Nechanice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na uvedených pozemcích se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na pozemcích se nachází stavba silnice II/323 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 810,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 03.03.2023
Publikováno do: 17.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Prasek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemek p.č. 1073/12 o výměře 13 m2, pozemek p.č. 1073/13 o výměře 79 m2, pozemek p.č. 1073/29 o výměře 10 m2 a pozemek p.č. 1073/57 o výměře 103 m2 v k.ú. Prasek , okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na uvedených pozemcích se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na pozemcích se nachází stavba silnice II/324 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 4 305,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 03.03.2023
Publikováno do: 17.03.2023
Export do PDF a tisk

Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, Nový Jičín - Dolní Předměstí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemky p.č. 666/3, 666/4, 673/46, 673/47, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, p.č. 519/59, 519/75, 519/76, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 10.03.2023
Publikováno do: 13.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Opava - Předměstí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemek p.č. 2893/25 v k.ú. Opava- Předměstí
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 09.03.2023
Publikováno do: 10.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Štítary u Kolína

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 3037/102 a p. č. 3037/103, které se oddělují dle geometrického plánu č. 514-99/2022 z pozemku p. č. 3037/48 v k.ú. Štítary u Kolína. Na těchto pozemcích se se nenachází součásti či příslušenství silnice I/38.
Účetní hodnota: 1 302 341,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420727915933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 09.03.2023
Publikováno do: 16.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Poruba u Orlové

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1161/21, 1161/37, 1161/38, 1161/39 a 1188/2 v k.ú. Poruba u Orlové
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 08.03.2023
Publikováno do: 09.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Jelenice u Mělníka

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 504/11, p. č. 504/12, p. č. 504/13, p. č. 504/14, p. č. 504/15, p. č. 504/16, p. č. 504/17, p. č. 504/18 a p. č. 504/19, které se oddělují dle geometrického plánu č. 853-109/2022 z pozemku p. č. 504/5 v k.ú. Jelenice u Mělníka. Na těchto pozemcích se se nenachází součásti či příslušenství silnice I/16.
Účetní hodnota: 85 573,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420727915933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 07.03.2023
Publikováno do: 15.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Horní Jindřichov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celé pozemky p.č. 1143/12, 1419/13, 1419/14, 1419/15, 1419/16, 1419/28 v k.ú. Horní Jindřichov, okres Děčín, Ústecký kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 06.03.2023
Publikováno do: 14.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Libkovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemkům p.č. 1041/2, 1099, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8, 1085, 1156/2, 1160/2, 1161/2, 1189/2, 1193/2, 1195/2, 1096/8, 1200/3, 1257/3, 1196/2, 1210/2, 1213/2, 1215/2, 1215/4 1241/2, 1256/10 v katastrálním území Libkovice, okres Most, Ústecký kraj. Na těchto pozemcích se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemky přesahují potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tyto pozemky nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň je nepotřebuje k zabezpečení výkonu svojí činnosti nebo působnosti.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 06.03.2023
Publikováno do: 14.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Koukolná

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Koukolná p.č. 560/8 (z p.č. 560/3 dle GP), 560/9 (z p.č. 560/3 dle GP), p.č. 560/4, p.č. 560/5, p.č. 560/6, p.č. 560/10 (z p.č. 560/7 dle GP) a p.č. 560/11 (z p.č. 560/7 dle GP).
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 02.03.2023
Publikováno do: 03.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Nebory

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1355/14 a p.č. 1368/16 v k.ú. Nebory.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 01.03.2023
Publikováno do: 02.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Frýdek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 7610/41 v k.ú. Frýdek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 28.02.2023
Publikováno do: 01.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Krmelín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 1047/56 v k.ú. Krmelín
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 28.02.2023
Publikováno do: 01.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Bručná

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň - Bory
Popis: Jedná se pozemky p.č. 1932/129 a p.č. 1932/130, zapsané na LV č. 999 v k.ú. Bručná, Plzeňský kraj.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Tereza Pavlíková
Telefon: +420 954 915 711
Email: tereza.pavlikova@rsd.cz
Publikováno od: 28.02.2023
Publikováno do: 07.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Náchod

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Náchod, Královéhradecký kraj. Na pozemcích uvedených v příloze se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství a pro ŘSD ČR jsou nepotřebné.
Účetní hodnota: 800,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 24.02.2023
Publikováno do: 05.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Staré Město nad Metují

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Staré Město nad Metují a obci Náchod, Královéhradecký kraj. Na pozemcích uvedených v příloze se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství a pro ŘSD ČR jsou nepotřebné.
Účetní hodnota: 16.190,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 24.02.2023
Publikováno do: 05.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Třebechovice pod Orebem

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na pozemcích uvedených v příloze se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství a pro ŘSD ČR jsou nepotřebné.
Účetní hodnota: 2 165,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.02.2023
Publikováno do: 09.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Chrudim

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v k.ú. Chrudim, okres Pardubice, Pardubický kraj. Uvedený pozemek v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 33.360,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 22.02.2023
Publikováno do: 01.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Panské Nové Dvory

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 7817/23 v k.ú. Panské Nové Dvory.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 21.02.2023
Publikováno do: 22.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Buřany

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Buřany, okres Semily, Liberecký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 3 438,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Martina Tognerová
Telefon: +420 954 911 134
Email: martina.tognerova@rsd.cz
Publikováno od: 20.02.2023
Publikováno do: 24.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec, Liberecký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 354.440,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Martina Tognerová
Telefon: +420 954 911 134
Email: martina.tognerova@rsd.cz
Publikováno od: 20.02.2023
Publikováno do: 24.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Moravská Třebová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Moravská Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 707.918,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 17.02.2023
Publikováno do: 24.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k. ú. Strunkovice nad Volyňkou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Popis: Jedná se pozemky p. č. 1282/5, 1282/6 a 1282/7 v k. ú. Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice, Jihočeský kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Václav Hrouda
Telefon: +420 954 906 122
Email: Vaclav.Hrouda@rsd.cz
Publikováno od: 16.02.2023
Publikováno do: 23.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Rohovládová Bělá

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Rohovládová Bělá, okres Pardubice, Pardubický kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 5777,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 16.02.2023
Publikováno do: 23.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov, Královéhradecký kraj. Na pozemcích uvedených v příloze se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 52 960,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 16.02.2023
Publikováno do: 02.03.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemek v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na pozemku p.č. 1704/9 o výměře 46 m2 se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba silnice III/32724 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 3 220,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 14.02.2023
Publikováno do: 28.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Velké Přítočno a Kročehlavy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 53/41, p. č. 346/38, p. č. 346/39, p. č. 346/40, p. č. 346/41, p. č. 346/42 ,p. č. 346/43, p. č. 346/44 a p. č. 346/45 v k.ú. Velké Přítočno a pozemky p. č. 3289/93 a p. č. 3289/98 v k.ú. Kročehlavy. Na pozemcích se nenachází silnice I. třídy ani její součásti či příslušenství.
Účetní hodnota: 132 874,00 Kč

Kontaktní osoba: Hana Majíčková
Telefon: +420 724 067 421
Email: hana.majickova@rsd.cz
Publikováno od: 14.02.2023
Publikováno do: 21.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Podhoří na Moravě

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Podhoří na Moravě, okres Přerov, Olomoucký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo trvalý zábor dálnice a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 372.594,31 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Metelková
Telefon: +420 954 903 280
Email: andrea.metelkova@rsd.cz
Publikováno od: 10.02.2023
Publikováno do: 17.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Lišov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Popis: Jedná se pozemek p. č. 2226/12 v k. ú. Lišov, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Václav Hrouda
Telefon: +420 954 906 122
Email: Vaclav.Hrouda@rsd.cz
Publikováno od: 07.02.2023
Publikováno do: 12.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Daliměřice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemky v k.ú Daliměřice, okres Semily, Liberecký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 34 119,00 Kč

Kontaktní osoba: Martina Dobešová
Telefon: +420 954 911 116
Email: martina.dobesova@rsd.cz
Publikováno od: 06.02.2023
Publikováno do: 10.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Frýdek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky v k.ú. Frýdek p.č. 3051/3, 5879/4, 6307/1, 6308, 6316, 6320/1, 6328, 6335, 6336, 6364/8, 6403/23, 6913/3, 6913/4, 7775/19, 7775/20 a 7775/22.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 06.02.2023
Publikováno do: 07.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Krásné Pole

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemky p.č. 2382/1, 2382/2, 2382/3, 2382/4, 2382/5, k.ú. Krásné Pole
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 03.02.2023
Publikováno do: 05.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Malenice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Popis: Jedná se pozemky p. č. 4425/2 a p. č. 4425/3 v k. ú. Malenice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Václav Hrouda
Telefon: +420 954 906 122
Email: Vaclav.Hrouda@rsd.cz
Publikováno od: 02.02.2023
Publikováno do: 08.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vykáň, Bříství, Kounice, Velenka, Chrást u Poříčan a Hradištko u Sadské

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Vykáň, Bříství, Kounice, Velenka, Chrást u Poříčan a Hradištko u Sadské. Druh pozemků – ostatní plocha, orná půda a neplodná půda. Pozemky p.č. 375/7, 377/2, 378/1, 378/6 a 379 v k.ú. Velenka se nachází v těsném sousedství silnice III/3308 . Vlastníkem této komunikace je Středočeský kraj. Na pozemcích p.č. 1703/2, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1703/6, 1703/7, 1703/8 a 1703/9 v k.ú. Hradištko u Sadské byl vybudován SO – Otevřené odpady v Kerském lese, se kterým má právo hospodařit státní podnik Lesy ČR. Na pozemku parc. č. 375/9 k.ú. Velenka vázne věcné břemeno chůze a jízdy a umístění stavby pozemních komunikací s oprávněním pro MOL Česká republika, s.r.o.
Účetní hodnota: 68.424,50 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Theissigová
Telefon: +420 954 902 402
Email: Ivana.theissigova@rsd.cz
Publikováno od: 02.02.2023
Publikováno do: 10.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kumburský Újezd

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú Kumburský Újezd, obec Nová Paka, kraj Královéhradecký. Uvedené pozemky v příloze nejsou zastavěny stavbou silnice I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 1.810,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 01.02.2023
Publikováno do: 10.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vrchovina

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú Vrchovina, obec Nová Paka, kraj Královéhradecký. Uvedené pozemky v příloze nejsou zastavěny stavbou silnice I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 1.150,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 01.02.2023
Publikováno do: 10.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Helenín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se pozemek p.č. 179/3 v k.ú Helenín, obec Jihlava, kraj Vysočina. Uvedený pozemek se nachází mimo silnici I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 623.520,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 31.01.2023
Publikováno do: 10.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Litohoř

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 800/23, p.č. 800/24, p.č. 800/25, p.č. 800/26 v katastrálním území Litohoř, obec Litohoř, kraj Vysočina. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 5.295,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 31.01.2023
Publikováno do: 10.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v katastrálním území Poříčany

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Poříčany. Druh pozemků: ostatní plocha – silnice, ostatní plocha – dálnice, ostatní plocha – jiná plocha a orná půda. Na pozemcích se nenachází žádné stavební objekty.
Účetní hodnota: 66.630,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Theissigová
Telefon: +420 954 902 402
Email: Ivana.theissigova@rsd.cz
Publikováno od: 31.01.2023
Publikováno do: 08.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Jirny, Nehvizdy, Kozovazy a Mochov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Jirny, Nehvizdy, Kozovazy a Mochov. Druh uvedených pozemků v příloze je ostatní plocha, orná půda a vodní plocha. Na pozemcích p.č. 791/119, 791/120 k.ú. Jirny a p.č. 326/831 k.ú. Nehvizdy se nachází nadjezd železniční vlečky. Vlastníkem tohoto SO je KERACLAY a.s. Na pozemcích p.č. 1492/23, 1595/23, 1595/24, 1595/25, 762/3, 762/4, 762/5 a 762/6 v k.ú. Mochov se nachází koryta vodních toků, příslušejících do práva hospodaření Povodí Labe, s.p. Na pozemcích p.č. 1471/21, 1471/4 a 1591/5 v k.ú. Mochov se nachází komunikace – polní cesta. Vlastníkem této komunikace je Obec Mochov. Na pozemku parc. č. 1471/4 k.ú. Mochov vázne věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro zřízení, provozování, údržbu, rekonstrukci a odstranění podzemní trasy kabelového vedení NN s oprávněným spol. ČEPRO a.s. a věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro zřízení, provozování, stavební úpravy, opravy a odstranění plynárenského zařízení s oprávněným spol. GasNet s.r.o.
Účetní hodnota: 35.991,80 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Theissigová
Telefon: +420 954 902 402
Email: Ivana.theissigova@rsd.cz
Publikováno od: 26.01.2023
Publikováno do: 03.02.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Lyžbice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 2081/52 v k.ú. Lyžbice.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Střítež

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 1140/13 v k.ú. Střítež.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1540/2, 1565/4, 4356/2, 4356/3, 4356/4, 4356/5, 4356/6, 4356/7, 4356/8, 4356/9, 4356/10 a 4472/2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Hnojník

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1537/7, 1537/8, 1537/9, 1537/10, 1537/11, 1537/13, 1537/14, 1566/5, 1566/6, 1566/7, 1566/8, 1566/9, 1566/10, 1566/11, 1566/12, 1566/13, 1566/14, 1566/15, 1566/17, 1566/19 a 1567 v k.ú. Hnojník.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Mosty u Českého Těšína

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Mosty u Českého Těšína p.č. 248/2, 255/3, 260/4, 263/4, 263/5, 369/4, 370/2, 370/3, 473/7, 475/4, 476/2, 490/1, 491/1, 493/1, 496, 497 a 1561/49.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Místek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1504/1 a 1504/10 v k.ú. Místek
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Nebory

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1368/18, 1368/19, 1384/8, 1384/9 a 1384/10 v k.ú. Nebory.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Ropice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1920/4, 1920/6, 2040/7, 2057/23 a 2057/25 v k.ú. Ropice.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Český Těšín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 3185/4, 3231/1, 3231/2, 3231/3, 3242/9, 3242/29, 3242/30 a 3242/33 v k.ú. Český Těšín.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.01.2023
Publikováno do: 24.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Železná Ruda

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň - Bory
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 235/24, p.č. 541/2, p.č. 541/4, p.č. 541/5, p.č. 541/6, p.č. 541/7, p.č. 541/9, p.č. 541/10, p.č. 541/11, p.č. 541/12, p.č. 541/13, p.č. 541/14, p.č. 541/16, p.č. 541/17, p.č. 541/18, p.č. 541/19, p.č. 541/20, p.č. 541/21, p.č. 541/22, p.č. 541/23, p.č. 541/24, p.č. 551/20, p.č. 551/22, p.č. 551/23 zapsané na LV 844 pro k.ú. Železná Ruda.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Denisa Blabol
Telefon: +420 954 915 709
Email: Denisa.blabol@rsd.cz
Publikováno od: 18.01.2023
Publikováno do: 25.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú Petřkovice u Ostravy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: p.č. 1906/118, k.ú. Petřkovice u Ostravy
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 16.01.2023
Publikováno do: 17.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú Nové Heřminovy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky p.p.č. 275, p.p.č. 276, p.p.č. 2042 a p.p.č. 2043/2 v k.ú. Nové Heřminovy
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 09.01.2023
Publikováno do: 10.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú Dolní Podluží

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celý pozemek p.č. 1901/5 v k.ú. Dolní Podluží, okres Děčín, Ústecký kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 06.01.2023
Publikováno do: 13.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú Studánka u Rumburku

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celé pozemky p.č. 99, 1027 a 1166/2 v k.ú. Studánka u Rumburku, okres Děčín, Ústecký kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 06.01.2023
Publikováno do: 13.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vysoká ve Slezsku

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky p.p.č. 90/4, p.p.č. 225/11, p.p.č. 383/4, p.p.č. 434/17, p.p.č. 1727/2
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 04.01.2023
Publikováno do: 05.01.2023
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Bystřec

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Bystřec, kraj Pardubický se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 4.763,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 20.12.2022
Publikováno do: 28.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Chrudim

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Chrudim, kraj Pardubický se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 3.752,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 20.12.2022
Publikováno do: 28.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Bílina

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 1728/42 v k.ú. Bílina, Ústecký kraj, o výměře 1499 m². Uvedený pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 19.12.2022
Publikováno do: 27.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Razová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky p.č. st. 190, p.č. st. 430, p.č. 627/1, p.č. 627/5, p.č. 627/6, p.č. 633/1, p.č. 633/10, p.č. 643/1, p.č. 643/3, p.č. 643/4, p.č. 643/6, p.č. 3703/13, p.č. 3703/21, p.č. 3821, p.č. 3822 v k.ú. Razová
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 954 904 455
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 19.12.2022
Publikováno do: 21.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Hradiště u Plzně

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň - Bory
Popis: Pozemky parc.č.1329/16, parc.č.1329/17, parc.č.1329/18 a parc.č.1329/20 v k.ú. Hradiště u Plzně, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj na LV č.1654 pro k.ú. Hradiště u Plzně, obec Plzeň na okrese Plzeň-město v Plzeňském kraji (viz. příloha o nepotřebnosti). Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota:

Parc.č. 1329/16 – 4 004,- Kč,
Parc.č. 1329/17 – 9 103,- Kč,
Parc.č. 1329/18 – 83 443,- Kč,
Parc.č. 1329/20 – 25 765,- Kč

Kontaktní osoba: Jitka Votýpková
Telefon: +420 954 915 717
Email: jitka.votypkova@rsd.cz
Publikováno od: 19.12.2022
Publikováno do: 27.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Poniklá

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Poniklá, Liberecký kraj, okres Česká Lípa, se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 3 870,60 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Martina Tognerová
Telefon: +420 954 911 134
Email: martina.tognerova@rsd.cz
Publikováno od: 15.12.2022
Publikováno do: 21.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky k.ú. Mosty u Českého Těšína

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Mosty u Českého Těšína p.č. 255/6, 259/5, 259/6 a 263/6 dle GP, a dále pozemek p.č. 255/5.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky k.ú. Místek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Místek p.č. 4769/18 a p.č. 4769/17 dle GP, a dále pozemek p.č. 4769/5.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kámen u Pacova

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1287/3 a p.č. 891/1 v k.ú Kámen u Pacova, obec Kámen, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 80.842,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Myslotín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1110/10, p.č. 1110/32 (id. ½), p.č. 1192/2 (id. ½) a p.č. 1416/2 v k.ú Myslotín, obec Pelhřimov, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 6.165.693,28 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Ondřejov u Pelhřimova

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 420/69, p.č. 484, p.č. 681/2, p.č. 721/3 a p.č. 751 v k.ú Ondřejov u Pelhřimova, obec Ondřejov, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 1.897.936,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Ústrašín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1556/12, p.č. 2010 a p.č. 2056 v k.ú Ústrašín, obec Ústrašín, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 705.232,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022
Export do PDF a tisk

k.ú. Bruntál – město, Moravskoslezský kraj

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Plochy k.ú. Bruntál – město, Moravskoslezský kraj
Popis: - p.č. 3859/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m2 - p.č. 3859/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m2 - p.č. 3859/16 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m2 - p.č. 3859/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2 - p.č. 3859/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2 - p.č. 3859/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 86 m2 - p.č. 3859/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2 - p.č. 3859/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2 - p.č. 3859/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2 - p.č. 3859/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m2 - p.č. 3859/24 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 295 m2 - p.č. 3863/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m2 - p.č. 3863/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2 - p.č. 3866/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2 - p.č. 3867/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m2 - p.č. 3867/17 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m2 - p.č. 3867/18 ostatní plocha, silnice, o výměře 86 m2 - p.č. 3867/19 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 450 m2 - p.č. 3867/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m2 - p.č. 3867/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71 m2
Účetní hodnota: 4.867,00 Kč

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: +420 722 983 850
Email: Lucie.Kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 09.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Moraveč u Chotovin

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 484/79 v katastrálním území Moraveč u Chotovin o výměře 66 m². Na pozemku se nachází v rámci stavby ,,Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora“ zrealizovaná stavba dráhy, která je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace.
Účetní hodnota: 4.867,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Jan Doležal
Telefon: +420 954 902 141
Email: jan.dolezal@rsd.cz
Publikováno od: 07.12.2022
Publikováno do: 22.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Starý Bohumín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 1372/15 v k.ú. Starý Bohumín.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 06.12.2022
Publikováno do: 07.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Domaslavice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 384/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Domaslavice, Ústecký kraj. Na tomto pozemku není silnice I. třídy, není ani její součástí či příslušenstvím, pozemek je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 840,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Hofmannová
Telefon: +420 954 908 521
Email: michaela.hofmannova@rsd.cz
Publikováno od: 05.12.2022
Publikováno do: 13.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Nové Strakonice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 715/12 v k. ú. Nové Strakonice, okres Strakonice, Jihočeský kraj.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Václav Hrouda
Telefon: +420 954 906 122
Email: Vaclav.Hrouda@rsd.cz
Publikováno od: 05.12.2022
Publikováno do: 09.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Habartice u Frýdlantu

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
Popis: Jedná se o pozemky v Libereckém kraji, okrese Liberec. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Habartice u Frýdlantu se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 7.822,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Huková
Telefon: +420 954 911 137
Email: lenka.hukova@rsd.cz
Publikováno od: 02.12.2022
Publikováno do: 07.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Slezské Předměstí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové. Na pozemcích uvedených v příloze v k.ú. Slezské Předměstí se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 73 890,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 01.12.2022
Publikováno do: 15.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Koterov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 601/11 v k.ú. Koterov, Plzeňský kraj. Uvedený pozemek se nachází mimo dálnici D5 a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 125.885,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Novotná
Telefon: +420 954 915 721
Email: zuzana.novotna@rsd.cz
Publikováno od: 28.11.2022
Publikováno do: 01.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Dubí - Pozorka

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemkům p.č. 628/4, p.č. 628/5, p.č. 628/6, p.č. 628/7, p.č. 628/8, p.č. 628/9 v katastrálním území Dubí-Pozorka. Na těchto pozemcích se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemky přesahují potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tyto pozemky nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň je nepotřebuje k zabezpečení výkonu svojí činnosti nebo působnosti.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 28.11.2022
Publikováno do: 06.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Malé Heraltice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Jedná se o pozemky p.p.č. 1057/14, p.p.č. 1057/15 a p.p.č. 1057/16, k.ú. Malé Heraltice v Moravskoslezském kraji.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: +420 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 25.11.2022
Publikováno do: 28.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Třemešná

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Jedná se o pozemky p.p.č. 2519/17 a p.p.č. 2519/22, k.ú. Třemešná v Moravskoslezském kraji.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: +420 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 25.11.2022
Publikováno do: 28.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Hřensko

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 348/60 o výměře 69 m² v Ústeckém kraji. Uvedený pozemek v k.ú. Hřensko se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 02.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Královo Pole

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 3857/80 v Jihomoravském kraji, okres: Brno-město. Uvedený pozemek v k.ú. Královo Pole se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSDČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 53.849,02 Kč

Kontaktní osoba: Aleš Krupica
Telefon: +420 954 903 237
Email: ales.krupica@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 08.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú Frýdlant

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1915/41, 1915/42, 1915/43, 1915/44 v Libereckém kraji.Uvedené pozemky v k.ú. Frýdlant se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 62.060,00 Kč

Kontaktní osoba: Anna Kozlová
Telefon: +420 954 911 134
Email: anna.kozlova@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 01.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Ponava

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 567/4, 867/11, 867/12 a 867/18 v Jihomoravském kraji,okres: Brno-město. Uvedené pozemky v k.ú. Ponava se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 657.768,50 Kč

Kontaktní osoba: Aleš Krupica
Telefon: +420 954 903 237
Email: ales.krupica@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 08.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Roudnice nad Labem

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemky v Ústeckém kraji. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Roudnice nad Labem se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 02.12.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kladno u Hlinska

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1105/14, 1105/15, 1105/16 v k.ú. Kladno u Hlinska, Pardubický kraj, okres Chrudim. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 2.542,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 21.11.2022
Publikováno do: 29.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kravaře v Čechách

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se o pozemky v Libereckém kraji, okrese Česká Lípa. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Kravaře v Čechách se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 32.803,00 Kč

Kontaktní osoba: Anna Kozlová
Telefon: +420 954 911 134
Email: anna.kozlova@rsd.cz
Publikováno od: 15.11.2022
Publikováno do: 23.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Lochenice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové. Na pozemcích uvedených v příloze v k.ú. Lochenice se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 383 357,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 10.11.2022
Publikováno do: 25.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Lyžbice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Lyžbice p.č. 2081/28, 2081/29, 2081/30, 2081/31, 2081/32, 2081/33, 2081/34, 2081/35, 2081/36, 2081/37, 2081/38, 2081/39, 2081/40, 2081/41, 2081/42, 2081/43, 2081/44, 2081/45, 2081/47, 2081/48, 2081/49, 2081/50, 2081/51 a 2081/53.
Účetní hodnota: 1 944,00 Kč

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 10.11.2022
Publikováno do: 15.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Dolní Chabry

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 1438/8 v k.ú. Dolní Chabry. Na pozemku se nenachází silnice I. třídy či dálnice včetně jejích součástí a příslušenství.
Účetní hodnota: 1 944,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 08.11.2022
Publikováno do: 15.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Srbín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 28002 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 590/26 (o nové výměře 45m2) v k.ú. Srbín, který bude oddělen dle GP č. 1202-45/2022 z p.č. 590/26 (o původní výměře 57m2). Tento pozemek není zastavěn součástmi ani příslušenstvím silnice I. třídy či dálnice.
Účetní hodnota: 2 214,00 Kč

Kontaktní osoba: Jana Šubová
Telefon: +420 720 041 246
Email: jana.subova@rsd.cz
Publikováno od: 04.11.2022
Publikováno do: 11.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Košín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Popis: Jedná se o nepotřebný pozemek, pro ŘSD ČR, p. č. 480/3 v k. ú. Košín, okres Tábor, Jihočeský kraj.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Václav Hrouda
Telefon: +420 954 906 122
Email: Vaclav.Hrouda@rsd.cz
Publikováno od: 03.11.2022
Publikováno do: 07.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k. ú. Toužim

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Popis: Jedná se o část nepotřebného pozemku, pro ŘSD ČR, (bude odděleno GP) p.č. 3076/20 v k.ú. Toužim, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Marie Michálková
Telefon: +420 954 910 222
Email: marie.michalkova@rsd.cz
Publikováno od: 03.11.2022
Publikováno do: 11.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Šabina

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Popis: Jedná se o nepotřebný pozemek, pro ŘSD ČR, p.č. 366/16 v k.ú. Šabina, okres Sokolov, kraj Karlovarský.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Marie Michálková
Telefon: +420 954 910 222
Email: marie.michalkova@rsd.cz
Publikováno od: 03.11.2022
Publikováno do: 11.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Huntířov u Děčína

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemku p.č. 1748/24 o výměře 223 m2 v k.ú. Huntířov u Děčína. Na tomto pozemku se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemek přesahuje potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tento pozemek nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň ho nepotřebuje k zabezpečení svého výkonu nebo své působnosti.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 01.11.2022
Publikováno do: 09.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Dlouhý Most

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 905/9 o výměře 32m² v Libereckém kraji. Uvedený pozemek v k.ú. Dlouhý Most se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 5.760,- Kč

Kontaktní osoba: Anna Kozlová
Telefon: +420 954 911 134
Email: anna.kozlova@rsd.cz
Publikováno od: 31.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Frýdek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 3090/9, 3090/42, 3090/43, 3235/88, 3235/89, 3235/90 a 3235/92 v k.ú. Frýdek.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 27.10.2022
Publikováno do: 31.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Fulnek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 496/1, 496/2, 1068 a 1685/7 v k.ú. Fulnek.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 27.10.2022
Publikováno do: 31.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Podůlší

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, obci Podůlší p.p.č. 340/2 (ostatní plocha, silnice). Na uvedeném pozemku se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 74.900,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 26.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Hořenice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, obci Hořenice o celkové výměře 761 m2. Na pozemcích se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 53.548,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 26.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Pševes

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, obci Kopidlno, k.ú. Pševes o celkové výměře 1229 m2. Na pozemcích se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 36.953,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 26.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Úlibice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, obci Úlibice p.p.č. 599 (trvalý travní porost). Na uvedeném pozemku se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 6.020,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 26.10.2022
Publikováno do: 07.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Filipová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Popis: Jedná se o pozemky v Olomouckém kraji, okrese Šumperk. Uvedené pozemky v k.ú. Filipová nejsou zastavěny silnicí I. třídy nebo dálnicí, nejedná se ani o pomocné silniční pozemky, a nejsou potřebné pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 100.502,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420 954 912 335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 25.10.2022
Publikováno do: 30.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Bžany

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 686/1 v Ústeckém kraji, k.ú. Bžany.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 20.10.2022
Publikováno do: 28.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vamberk

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, okrese Rychnov nad Kněžnou. Na pozemcích v k.ú. Vamberk se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 42.037,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 19.10.2022
Publikováno do: 04.11.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Hajniště u Duchcova

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Pozemek p. č. 412/5 o výměře 613 m2 v k.ú. Hajniště u Duchcova, oddělený z p.p.č. 412/1 v k.ú. Hajniště u Duchcova dle GP č. 64-41/2022. Na tomto pozemku není silnice I. třídy, není ani její součástí, jedná se o lesní porost.
Účetní hodnota: 15.016,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Hofmannová
Telefon: +420 954 908 521
Email: michaela.hofmannova@rsd.cz
Publikováno od: 18.10.2022
Publikováno do: 26.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Příbor

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Příbor p.č. 3084/16 a p.č. 3085/3.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 17.10.2022
Publikováno do: 18.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Budčeves

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, obci Budčeves o celkové výměře 3030 m2. Na uvedených pozemcích v příloze se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 117.704,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 12.10.2022
Publikováno do: 17.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Lukavec u Lovosic

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Lukavec u Lovosic, druh pozemků – ostatní plocha, způsob využití – dálnice. Vyjma pozemku parc. č. 457/33, kde způsob využití je ostatní komunikace. Na pozemcích v příloze se nachází komunikace II. třídy č. 247, která není součástí předmětných pozemků.
Účetní hodnota: 13.290,00 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Frolíková
Telefon: +420 954 902 359
Email: veronika.frolikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.10.2022
Publikováno do: 28.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Moldava, Bedřichův Světec, Odolice a Raná u Loun

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, CZ-43001 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemky v Ústeckém kraji v k.ú. Moldava, Bedřichův Světec, Odolice a Raná u Loun.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 07.10.2022
Publikováno do: 14.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Darkov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Darkov p.č. 2446/16 a p.č. 2446/21.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 04.10.2022
Publikováno do: 05.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Fulnek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Fulnek p.č. 1071, p.č. 1074 a p.č. 1557/4.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 04.10.2022
Publikováno do: 05.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vysokov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, obci Vysokov. Na uvedených pozemcích v příloze se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 474 270,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 04.10.2022
Publikováno do: 18.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Čekanice u Tábora, Červené Záhoří a Moraveč u Chotovin

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Čekanice u Tábora, Červené Záhoří a Moraveč u Chotovin. Na pozemcích se nachází v rámci stavby ,,Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora" zrealizovaná stavba dráhy, která je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace.
Účetní hodnota: V příloze

Kontaktní osoba: Ing. Jan Doležal
Telefon: +420 954 902 141
Email: jan.dolezal@rsd.cz
Publikováno od: 04.10.2022
Publikováno do: 20.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 1630/6 a 2629/2 v k.ú. Vrchlabí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 1630/6 o výměře 2.604 m2 a pozemku p.č. 2629/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Vrchlabí se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku p.č. 1630/6 se nachází stavba silnice III/32551 a pozemku p.č. 2629/2 stavba silnice II/295, obě ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 194 905,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.09.2022
Publikováno do: 07.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 2685/4 v k.ú. Mladé Buky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 2685/4 o výměře 16.743 m2 v k.ú. Mladé Buky se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba silnice II/296 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 837 119,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.09.2022
Publikováno do: 07.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 3013/3 v k.ú. Rudník

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 3013/3 o výměře 15.364 m2 v k.ú. Rudník se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba silnice II/325 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 76 820,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.09.2022
Publikováno do: 07.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 959/1 v k.ú. Voletiny

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 959/1 o výměře 2.406 m2 v k.ú. Voletiny se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba silnice III/01615 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 26 905,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.09.2022
Publikováno do: 07.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Heřmanice nad Labem

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, obci Heřmanice. Na uvedených pozemcích v příloze v k.ú. Heřmanice nad Labem se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 74 900,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 23.09.2022
Publikováno do: 07.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 2192/28 k.ú. Dolní Podluží

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemku p.č. 2192/28 o výměře 55 m2 v k.ú. Dolní Podluží. Na tomto pozemku se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemek přesahuje potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tento pozemek nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň jej nepotřebuje k zabezpečení svého výkonu nebo své působnosti.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 20.09.2022
Publikováno do: 28.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Hranice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Popis: Jedná se o pozemek v Olomouckém kraji, okrese Přerov. Uvedený pozemek 1923/10 v k.ú. Hranice není zastavěn silnicí I. třídy nebo dálnicí, nejedná se ani o pomocný silniční pozemek, a není potřebný pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 4.523,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420954912335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 20.09.2022
Publikováno do: 22.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky k.ú. Loučky u Zátoru

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 258/2, 258/3 v k.ú. Loučky u Zátoru
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 20.09.2022
Publikováno do: 22.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Frýdek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 3077/5, 3090/49, 3235/20, 3235/38, 3235/85, 3235/86, 3235/91, 3235/94, 3235/95, 3235/97, 3235/98, 3235/105 a 3235/115 v k.ú. Frýdek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 20.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Životice u Nového Jičína

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1529/109, 1529/110 a 1535/30 v k.ú. Životice u Nového Jičína.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 20.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Kateřinky u Opavy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 3260/8 v k.ú. Kateřinky u Opavy.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 19.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Místek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemek p.č. 1379/208 v k.ú. Místek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 19.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky k.ú. Místek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1379/46, 3116/2, 3116/3, 3116/5, 3116/6 a 3116/8 v k.ú. Místek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 19.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Frýdek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 3090/12, 3090/13, 3432, 5863/1, 5908/3 a 5908/5 v k.ú. Frýdek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 19.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Horní Žukov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 268 a p.č. 269 v k.ú. Horní Žukov.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 19.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Starý Jičín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 607, 624/8, 624/9, 624/10, 624/11 a 624/12 v k.ú. Starý Jičín.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 19.09.2022
Publikováno do: 02.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Hlučín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, Ostrava - Mariánské Hory
Popis: pozemky p.č. 4430/29, 4430/30, 4507/35, 4507/37 v k.ú. Hlučín
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 16.09.2022
Publikováno do: 18.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Janušov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, Ostrava - Mariánské Hory
Popis: pozemky p.č. 912/9-25 v k.ú. Janušov
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 16.09.2022
Publikováno do: 18.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Opava - Předměstí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, Ostrava - Mariánské Hory
Popis: pozemky p.č. 2963/7, 3024/7, 3024/8 v k.ú. Opava - Předměstí
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 16.09.2022
Publikováno do: 18.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Rudíkovy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, Ostrava - Mariánské Hory
Popis: pozemky p.č. 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7 v k.ú. Rudíkovy
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 16.09.2022
Publikováno do: 18.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Široká Niva

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, Ostrava - Mariánské Hory
Popis: pozemky p.č. 494/5, 494/7, 494/9, 494/10 v k.ú. Široká Niva
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 16.09.2022
Publikováno do: 18.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Rejhotice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Popis: Jedná se o pozemky v Olomouckém kraji, okrese Šumperk. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Rejhotice nejsou zastavěny silnicí I. třídy nebo dálnicí, nejedná se ani o pomocné silniční pozemky, a nejsou potřebné pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 379.033,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420954912335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 12.09.2022
Publikováno do: 14.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Křižanov u Hrobu

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, CZ-43001 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek v k.ú. Křižanov u Hrobu p.č. 326/2 o výměře 1493 m2, oddělený GP č. 249-59/2022 od pozemku p.č. 326. Pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 07.09.2022
Publikováno do: 15.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Mikuleč

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o uvedený pozemek v příloze v Pardubickém kraji, okresu Svitavy. Pozemek v k.ú. Mikuleč se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 26.142,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 07.09.2022
Publikováno do: 15.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Lesoňovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 447/142, p.č. 447/152, p.č. 447/155, p.č. 447/161, p.č. 447/162, p.č. 447/163, p.č. 447/165 a p.č. 447/168 v k.ú Lesoňovice, obci Bystřice nad Pernštejnem, kraji Vysočina a okresu Žďár nad Sázavou. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 15.696,- Kč

Kontaktní osoba: Ing. Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 06.09.2022
Publikováno do: 19.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Třebíč

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1805/49, p.č. 1805/54 a p.č. 1805/120 v k.ú Třebíč, kraji Vysočina. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 55.200,- Kč

Kontaktní osoba: Ing. Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 06.09.2022
Publikováno do: 19.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. České Libchavy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji a okresu Ústí nad Orlicí. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. České Libchavy se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný a bude směněný za pozemky pod komunikací I/14.
Účetní hodnota: 2.027,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 05.09.2022
Publikováno do: 13.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Pomezí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v k.ú. Pomezí. Uvedený pozemek v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 11.642,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 01.09.2022
Publikováno do: 09.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Okřínek

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 615/68, p. č. 615/69 a p. č. 615/70, které se oddělují dle geometrického plánu č. 219-101/2021 z pozemku p. č. 615/37, o pozemek p. č. 615/73, který se odděluje dle geometrického plánu č. 219-101/2021 z pozemku p. č. 615/41, a o pozemek p. č. 615/75, který se odděluje dle geometrického plánu č. 220-22/2022 z pozemku p. č. 615/44, vše v k.ú. Okřínek. Na pozemcích p. č. 615/68, p. č. 615/69, p. č. 615/70, p. č. 615/73 a p. č. 615/75 se nenachází silnice I/32 či její součásti a příslušenství.
Účetní hodnota: 85 764,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: 727915933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 01.09.2022
Publikováno do: 01.10.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Hrádek nad Nisou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se o uvedený pozemek v příloze v k.ú. Hrádek nad Nisou. Pozemek se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 2.166,- Kč

Kontaktní osoba: Anna Kozlová
Telefon: +420 954 911 134
Email: anna.kozlova@rsd.cz
Publikováno od: 31.08.2022
Publikováno do: 08.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o uvedené pozemky v příloze. Na pozemcích v k.ú. Chlumec nad Cidlinou se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 15 666,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 31.08.2022
Publikováno do: 16.09.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Velké Losiny

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 77911 Olomouc
Popis: Jedná se o pozemky v Olomouckém kraji, okrese Šumperk. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Velké Losiny nejsou zastavěny silnicí I. třídy nebo dálnicí, nejedná se ani o pomocné silniční pozemky a nejsou potřebné pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 457.821,49 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420 954 912 335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 24.08.2022
Publikováno do: 26.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Česká Třebová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 3373/22, p.č. 3373/28, p.č. 3373/29, p.č. 3373/30, p.č. 3373/31, p.č. 3373/34, p.č. 3373/36, p.č. 3373/37, p.č. 3373/38, p.č. 3373/39, p.č. 3373/42, p.č. 3373/43, p.č. 3380/10, p.č. 3380/11, p.č. 3380/12, p.č. 3380/13, p.č. 3380/14, p.č. 3380/20, p.č. 3412/38, p.č. 3412/44, p.č. 3412/45 a p.č. 3412/60 v k.ú. Česká Třebová – viz příloha. Uvedené pozemky se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné a budou směněny s městem Česká Třebová za pozemky pod komunikací I/14.
Účetní hodnota: 58.754,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 23.08.2022
Publikováno do: 31.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Teplice - Trnovany

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemkům p.č. 2351/23 o výměře 16 m2, p.č. 2351/24 o výměře 9 m2 a p.č. 2351/25 o výměře 41 m2 v k.ú. Teplice – Trnovany. Na těchto pozemcích se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemky přesahují potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tyto pozemky nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň je nepotřebuje k zabezpečení svého výkonu nebo své působnosti.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 10.08.2022
Publikováno do: 18.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 1998 v k.ú. Ždánice u Kouřimi

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 28002 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 1998v k.ú. Ždánice u Kouřimi. Uvedený pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 79000,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Sklenařík
Telefon: +420 725 992 924
Email: lukas.sklenarik@rsd.cz
Publikováno od: 08.08.2022
Publikováno do: 12.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Helvíkovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Helvíkovice se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 1.697,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 04.08.2022
Publikováno do: 12.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Králíky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Králíky se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 1.918,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 11.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Lanškroun

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Lanškroun se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 345,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 11.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 11.397,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 11.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Třebovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Třebovice se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 54.578,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 11.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Mistrovice nad Orlicí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Mistrovice nad Orlicí se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 9.330,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 12.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Česká Třebová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Česká Třebová se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 292.355,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vitín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Vitín. Na pozemcích se nachází v rámci stavby dálnice D3 0309/II zrealizované Zřízení náhradního biotopu, které je ve vlastnictví Obce Vitín.
Účetní hodnota: 94.700,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Jan Doležal
Telefon: +420 954 902 141
Email: jan.dolezal@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 17.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vitín, Chotýčany a Lhotice u Českých Budějovic

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Vitín, Chotýčany a Lhotice u Českých Budějovic. Na pozemcích se nachází v rámci stavby dálnice D3 0309/II zrealizovaná Úprava potoka Libochovka, která je v právu hospodařit s majetkem státu podniku Lesy České republiky, s. p.
Účetní hodnota: V příloze

Kontaktní osoba: Ing. Jan Doležal
Telefon: +420 954 902 141
Email: jan.dolezal@rsd.cz
Publikováno od: 02.08.2022
Publikováno do: 17.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Dolní Lipka

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Dolní Lipka se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 1.209,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Jablonné nad Orlicí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Jablonné nad Orlicí se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 149.381,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Janovičky u Zámrsku

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Janovičky u Zámrsku se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 35.833,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Polička

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Polička se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 56.520,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Čenkovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Čenkovice se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 21.538,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. České Libchavy

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. České Libchavy se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 31.919,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.08.2022
Publikováno do: 10.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Mikuleč

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Mikuleč se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 26.142,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 28.07.2022
Publikováno do: 08.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Litomyšl

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Litomyšl se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 42.152,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 28.07.2022
Publikováno do: 08.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Moravská Třebová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Moravská Třebová se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 313.234,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 28.07.2022
Publikováno do: 08.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Nedošín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Nedošín se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 12.135,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 28.07.2022
Publikováno do: 08.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Gruna

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Gruna se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 36.358,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 27.07.2022
Publikováno do: 05.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Hamry nad Křetinkou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Hamry nad Křetinkou se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 8.680,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 27.07.2022
Publikováno do: 05.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Koclířov

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Koclířov se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 983,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 27.07.2022
Publikováno do: 05.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Linhartice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Linhartice se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 4.534,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 27.07.2022
Publikováno do: 05.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kamenec u Poličky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Kamenec u Poličky se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné
Účetní hodnota: 4.900,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 27.07.2022
Publikováno do: 05.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Janov u Litomyšle

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Janov u Litomyšle se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný
Účetní hodnota: 16.995,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 25.07.2022
Publikováno do: 02.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Ruzyně

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 2968/37 a p. č. 2968/38, které se oddělují geometrickým plánem č. 3256-13/2022 z pozemku p. č. 2968/15 , o pozemek p. č. 2968/39, který se odděluje geometrickým plánem č. 3256-13/2022 z pozemku p. č. 2968/2968/16, o pozemky p. č. 2968/40 a p. č. 2968/41, které se oddělují geometrickým plánem č. 3256-13/2022 z pozemku p. č. 2968/17, o pozemky p. č. 2968/42 a p. č. 2968/43, které se oddělují geometrickým plánem č. 3256-13/2022 z pozemku p. č. 2968/18, a o pozemek p. č. 2968/44, který se odděluje geometrickým plánem č. 3256-13/2022 z pozemku p. č. 2968/19, vše v k.ú. Ruzyně. Na pozemcích p. č. 2968/37, p. č. 2968/38, p. č. 2968/39, p. č. 2968/40, p. č. 2968/41, p. č. 2968/42, p. č. 2968/43 a p. č. 2968/44 se nenachází dálnice D6 či její součásti a příslušenství.
Účetní hodnota: 875 750,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 25.07.2022
Publikováno do: 25.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Doudleby nad Orlicí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, okrese Rychnov nad Kněžnou. Na pozemcích uvedených v příloze v k.ú. Doudleby nad Orlicí se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 46 260,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 21.07.2022
Publikováno do: 05.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Vysoké Mýto

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Vysoké Mýto se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné a budou směněny s městem Vysoké Mýto, za pozemky pod silnicí I/35 a budoucí D/35.
Účetní hodnota: 100.900,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 20.07.2022
Publikováno do: 27.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 1366/64 a 1366/65 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1366/64 a 1366/65 v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové. Na pozemku p.č. 1366/64 o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 1366/65 o výměře 23 m2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedených pozemcích se nachází stavba chodníku ve vlastnictví Města Chlumec nad Cidlinou.
Účetní hodnota: 6 220,- Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 18.07.2022
Publikováno do: 02.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Zásmuky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 859/32, který se odděluje z pozemku p. č. 859/8 dle geometrického plánu č. 955-1211/2021 v k.ú. Zásmuky. Na pozemku p. č. 859/32 se nachází zelená plocha za obrubníkem a místní komunikace.
Účetní hodnota: 4 134,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 14.07.2022
Publikováno do: 14.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Holasovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: kraj: Moravskoslezský, k.ú. Holasovice, pozemky p.č. 664/5, 664/6, 664/7, 665, 666 a 667
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Kvapilová, MBA
Telefon: +420 954 904 455
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 14.07.2022
Publikováno do: 17.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kolín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 669/15, p. č. 2934/3 a p. č. 2989/4 v k.ú. Kolín. Na pozemku p. č. 669/15 se nachází chodník v majetku města. Na pozemcích p. č. 2934/3 a p. č. 2989/4 se nachází místní komunikace.
Účetní hodnota: 944 411,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 14.07.2022
Publikováno do: 14.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Plaňany

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 189/7, p. č. 702/12, p. č. 702/14, p. č. 702/15, p. č. 702/17, p. č. 702/20, p. č. 764/11, p. č. 801, p. č. 804/1, p. č. 804/2, p. č. 804/3, p. č. 804/5, p. č. 804/6, p. č. 810/19, p. č. 811/9 a p. č. 811/10 v k.ú. Plaňany. Na těchto pozemcích se nenachází součásti ani příslušenství silnice I/12.
Účetní hodnota: 238 172,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 14.07.2022
Publikováno do: 14.08.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Nové Strašecí

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Popis: Jedná se o Pozemek p. č. 1437/2 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 112 m2, druh pozemku zahrada, ZPF, se nachází v okrajové části chatové oblasti u Nového Strašecí a z jedné strany je ohraničen protihlukovou stěnou dálnice D6 a ze strany druhé soukromým pozemkem chatové oblasti.
Účetní hodnota: 12.404,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Lempel
Telefon: +420 727 889 902
Email: lubos.lempel@rsd.cz
Publikováno od: 04.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Borová u Poličky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Borová u Poličky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 5.460,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Bystré u Poličky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Bystré u Poličky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 248,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Janov u Litomyšle

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Janov u Litomyšle se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 16.995,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Kamenec u Poličky

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Kamenec u Poličky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 6.790,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Libkovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 43001 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 1256/9 o nové výměře 5687 m2 k.ú. Libkovice oddělen v GP č. 150-28/2022. Na pozemku se nenachází žádná komunikace I. třídy.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Linhartice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Linhartice se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 281,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Cerekvice nad Loučnou

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Cerekvice nad Loučnou se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 487,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Litomyšl

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Litomyšl se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 37.372,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Moravská Třebová

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Moravská Třebová se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 745.601,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Nedošín

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Nedošín se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 15.385,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Nová Paka (Královéhradecký kraj)

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná so se pozemky v k.ú. a obci Nová Paka o celkové výměře 6 440 m2. Na uvedených pozemcích se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 6.440,-Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 15.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Opatovice nad Labem

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Pardubice. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Opatovice nad Labem se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 2.878.460,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Osík

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Osík se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 18.132,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Polička

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Polička se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 46.418,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 11.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Kopidlno (Královéhradecký kraj)

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná so se pozemky v k.ú. a obci Kopidlno o celkové výměře 1 777 m2. Na uvedených pozemcích se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 61.883,-Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 01.07.2022
Publikováno do: 15.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Helvíkovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemek v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedený pozemek v příloze v k.ú. Helvíkovice se nachází mimo komunikaci I. třídy a je pro ŘSD ČR nepotřebný.
Účetní hodnota: 1.539,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 30.06.2022
Publikováno do: 08.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Helvíkovice

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Helvíkovice se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné a budou směněny s obcí Helvíkovice, za pozemky pod silnicí I/11.
Účetní hodnota: 2.210,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 30.06.2022
Publikováno do: 08.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemky v k.ú. Sádek u Litomyšle

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky v Pardubickém kraji, okrese Svitavy. Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Sádek u Litomyšle se nacházejí mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 852,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 30.06.2022
Publikováno do: 08.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 329/49 v k.ú. Lípa u Hradce Králové

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové. Na pozemku p.č. 329/49 o výměře 254 m2 v k.ú. Lípa u Hradce Králové se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba chodníku ve vlastnictví obce Všestary.
Účetní hodnota: 25 944,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 28.06.2022
Publikováno do: 17.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek p.č. 942/7 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemek v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. Na pozemku p.č. 942/7 o výměře 1.076 m2 v k.ú. Bojiště u Trutnova se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na uvedeném pozemku se nachází stavba místní komunikace.
Účetní hodnota: 10.340,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 23.06.2022
Publikováno do: 08.07.2022
Export do PDF a tisk

Pozemek v k.ú. Srbín


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 590/26 (o nové výměře 45m2) v k.ú. Kolín, která bude oddělena dle GP č. 840-176/2015, 897-177/2015 z p.č. 590/26 (o původní výměře 57m2).  Tento pozemek není zastavěn součástmi ani příslušenstvím silnice I. třídy či dálnic.
Účení hodnota: 2.214,-Kč

 

Kontaktní osoba: Šubová Jana
Telefon: +420 720 041 246
Email: jana.subova@rsd.cz
Publikováno od: 07.06.2022 hod. 10:30
Publikováno do: 07.07.2022 hod. 10:30

Pozemky v k.ú. Kolín


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 3755/3 a p. č. 3755/12 v k.ú. Kolín. Tyto pozemky nejsou zastavěny součástmi ani příslušenstvím silnice I. třídy či dálnice.


Účení hodnota: 448.081,-Kč

 

Kontaktní osoba: Šubová Jana
Telefon: +420 720 041 246
Email: jana.subova@rsd.cz
Publikováno od: 07.06.2022 hod. 10:30
Publikováno do: 07.07.2022 hod. 10:30

Pozemky v k.ú. Budčeves (Královéhradecký kraj)


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v k.ú. a obci Budčeves o celkové výměře 3 737 m2. Na uvedených pozemcích se nenachází silnice I. třídy (viz tabulka v příloze).
Účení hodnota: 145.848,-Kč

 

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 23.6.2022

Publikováno do: 6.7.2022

Pozemek v k.ú. Hrob


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek v k.ú. a obci Hrob p. p. č.  949 o celkové výměře 275 m2.

 

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 23.6.2022

Publikováno do: 30.6.2022

Pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 2024/8, p. č. 2024/9, p.č. 2024/10, p. č. 2024/12, p.č. 2024/16, p.č. 2024/19, p. č. 2024/20, p.č. 2024/23 a p. č. 2024/24, který se oddělují dle GP č. 3001-68/2019 s z GP č. 3071-110/2021 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tyto pozemky nejsou zastavěny součástmi ani příslušenstvím dálnice D4.
Účení hodnota: 899.043,-Kč

 

Kontaktní osoba: Lukáš sklenařík
Telefon: +420 725 992 924
Email: lukas.sklenarik@rsd.cz
Publikováno od: 17.6.2022  hod 15:00
Publikováno do: 30.6.2022 hod 15:00

Pozemky v k.ú. Velké Zboží


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 551/4, p. č. 551/13, p. č. 551/16, p. č. 551/20, p. č. 551/21, p. č. 551/25, p. č. 551/28, p. č. 551/30 a o pozemek p. č. 551/23 o nové výměře 412 m2, který se odděluje dle geometrického plánu č. 701-6/2022 z pozemku p. č. 551/23 o výměře 419 m2, vše v k.ú. Velké Zboží. Tyto pozemky nejsou zastavěny součástmi ani příslušenstvím silnice I. třídy či dálnice.
Účení hodnota: 5 271 716,-Kč

 

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 03.06.2022 10:30
Publikováno do: 03.07.2022 10:30


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemky v k.ú. a obci Domaslavice p. p. č. 146/2 o výměře 2 m2, 173/6 o výměře 8 m2, 176/22 o výměře 2 m2 a pozemek p. p. č. 383/5 o výměře 126 m2.

Pozemky v k.ú. Domaslavice

 

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 23.6.2022

Publikováno do: 30.6.2022

Pozemek v k.ú. Osek u Duchcova


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemek v k.ú. a obci Osek u Duchcova p. p. č.  818/9 o celkové výměře 35 m2.

 

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 23.6.2022

Publikováno do: 30.6.2022

Pozemky v k.ú. Čáslav


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Brankovická 337, 28002 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 341/12, který se odděluje z pozemku p. č. 341/6, pozemky p. č. 341/13 a p. č. 341/14, které se oddělují z pozemku p. č. 341/5, a o pozemek p. č. 341/15, který se odděluje z pozemku p. č. 341/7, vše dle geometrického plánu č. 3412-105/2021 v k.ú. Čáslav. Tyto pozemky nejsou zastavěny součástmi ani příslušenstvím silnice I. třídy či dálnice.
Účení hodnota: 11 240,-Kč

 

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: 727 915 933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 03.06.2022 10:30
Publikováno do: 03.07.2022 10:30

Pozemek v k.ú. Říčany - Radošovice


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p. č. 473/40, který se oddělují dle GP č. 1743-36/2022 z pozemku 473/1 v k.ú. Říčany - Radošovice. Tento pozemek není zastavěn součástmi ani příslušenstvím silnice I/2. Na uvedeném pozemku se nachází stavba chodníku ve vlastnictví města Říčany.
Účení hodnota: 4191,-Kč

 

Kontaktní osoba: Lukáš sklenařík
Telefon: +420 725 992 924
Email: lukas.sklenarik@rsd.cz
Publikováno od: 21.6.2022 hod 15:00

Publikováno do: 30.6.2022 hod 15:00

Pozemky v k.ú. Místek


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Popis: Moravskoslezský kraj, k.ú. Místek, p.č. 1256/2 nově o výměře 269 m2 a p.č. 1256/16 nově o výměře 1 003 m2, dle GP č. 5291-82/2021 ze dne 5.11.2021
Účení hodnota: 

 

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 725 979 560
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 20.06.2022 14:45
Publikováno do: 21.06.2022 07:00

Pozemek k.ú. Krmelín


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Popis: Moravskoslezský kraj, k.ú. Krmelín, pozemek nově ozn. jako p.č. 1047/61 o vým. 4 679 m2 (z p.č. 1047/24) dle GP č. 1567-91/2019 ze dne 30.10.2019
Účení hodnota: 

 

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 725 979 560
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 15.06.2022 12:10
Publikováno do: 16.06.2022 18:00

Pozemky v k.ú. Ludgeřovice


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Popis: Moravskoslezský kraj, k.ú. Ludgeřovice, p.č. 535/2, p.č. 599/2, p.č. 3078/2, p.č. 3078/4 a p.č. 3632/3
Účení hodnota: 

 

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: +420 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 15.06.2022 10:30
Publikováno do: 16.06.2022 7:00

Pozemky v k.ú. Bolevec


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Popis: Pozemky p.č. 1576/23, p.č. 1576/27, p.č. 1576/62, p.č. 1576/63, p.č. 1576/64 v k.ú. Bolevec
Účení hodnota:

 

Kontaktní osoba: Denisa Hrobařová
Telefon: +420 954 915 709
Email: Denisa.hrobarova@rsd.cz
Publikováno od: 03.06.2022
Publikováno do: 10.06.2022

Pozemky v k.ú. Horní Benešov


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Popis: Moravskoslezský kraj, k.ú. Horní Benešov, p.č. 2487/9, 2487/10, 2487/11, 2487/12, 2487/13, 2487/14, 2487/15, 2487/16, 2487/17, 2487/18, 1672/3
Účení hodnota: 

 

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: +420 722 983 850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 01.06.2022 6:00
Publikováno do: 02.06.2022 18:00

Pozemky v k.ú. Krmelín


Kategorie: Nemovité věci

Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Popis: Moravskoslezský kraj, k.ú. Krmelín, p.č. 1047/28, 1047/48, 1047/49, 1047/58 a 1047/59
Účení hodnota: 

 

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 725 979 560
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 31.05.2022 12:40
Publikováno do: 01.06.2022 18:00