Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“).

Jelikož usilujeme o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, byly vytvořeny Zásady zpracování osobních údajů ŘSD, které Vám mohou poskytnout informace o základních principech, podle kterých jsou zpracovávány osobní údaje obyvatel, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob (dále jen „subjekt údajů“).
Zásady zpracování osobních údajů
Dle nařízení máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás můžeme vést. Své právo můžete uplatnit prostřednictvím podání žádosti subjektu údajů o přístup k údajům, přičemž subjektem údajů je osoba, o které mohou být osobní údaje zpracovávány.

Žádost subjektu údajů o přístupu k údajům můžete podat prostřednictvím formuláře a dle pokynů v něm uvedených. Vyplněním formuláře nám ulehčíte práci s vyhledáním vašich údajů a vaše žádost může být vyřízena rychleji.
Formulář žádosti subjektu údajů o přístup k údajům
Responsive Image

Mgr. Pavel VyroubalPověřenec pro ochranu osobních údajů
Telefon: 241 084 420
E-mail: dpo@rsd.cz