Odbor bezpečnosti

Vážení návštěvníci,

nacházíte se v sekci bezpečnost, kde naleznete nejen informace o činnostech ŘSD ČR podléhajících odboru bezpečnosti.

Odbor bezpečnosti plní úkoly v souladu s bezpečnostní politikou ŘSD ČR a zabývá se zejména následující problematikou.

  • BOZP v organizaci (také školení cizích zhotovitelů)
  • Požární ochrana
  • Fyzická bezpečnost (ochrana majetku, apod.)
  • Ochrana utajovaných informací
  • Krizové řízení
  • Bezpečnost informací (kybernetická bezpečnost)
  • Ochrana osobních údajů

Školení BOZP pro cizí zhotovitele zajišťují pracovníci po předchozí telefonické nebo emailové dohodě pro oblast:

Čechy - pracoviště GŘ Praha 

Responsive Image

Mgr. Ivo Kubašta

telefon: 954 901 406;
702 290 249
e-mail: ivo.kubasta@rsd.cz

Responsive Image

Roman Šója

telefon: 954 901 521;
725 854 763
email: roman.soja@rsd.cz


Morava - pracoviště Brno 

Responsive Image

Ing. Vladimír Pejchal

telefon: 954 903 742;
724 349 041 
email: vladimir.pejchal@rsd.cz

Ohrožení pracovníků

Jejich revírem je dálnice… tahle slova jsme jistě všichni slyšeli ve spojitosti s jedním seriálem, nicméně nejenom akční hrdinové každý den nastavují své životy zvýšenému riziku na silnicích a dálnicích za provozu. Právě naši zaměstnanci „dělníci dálniční údržby, projektanti, kontroloři a další“ každý den vstupují do provozu a nasazují své životy proto, abychom my všichni mohli jezdit po udržovaných dálnicích bez nehod.

Řidiči by si měli uvědomit, že pokud se budou chovat neohleduplně k zaměstnancům, jež pro ně spravují tyto komunikace budou na tom sami biti.

Základní pravidla ohleduplnosti k pracovníkům, pracujících za provozu

  1. Plně se věnovat řízení, sledovat vozovku na dostatečnou vzdálenost úměrnou rychlosti
  2. Dodržovat rychlostní omezení (ty značky u silnice tam opravdu nejsou jen tak)
  3. Když už míjím dopravní nehodu, nerozptyluji se, neb se mi může stát to samé.


Mějme proto všichni na paměti, že auto je zbraň. A žádný soudný člověk přeci nechce používat zbraň na někoho, kdo pracuje na silnici či dálnici proto, aby ostatní lidé tyto dálnice mohli nerušeně používat.

UDÁLOSTI, KTERÉ OHROZILY ŽIVOTY PRACOVNÍKŮ:

Asset Publisher

30.01.2023
19. 01. 2023, 06:00 hod., D1, km 167,000, směr Brno
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD – 2x, lehké zranění – 1x
27.01.2023
12. 01. 2023, 06:45 hod., D3, km 73,95, směr Praha
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD – 2x , těžké zranění – 1x
29.11.2022
24. 11. 2022 10:00 hod., D1, km 268,9 směr Vyškov
Přímé ohrožení pracovníků ŘSD – 1x zranění zaměstnance
16.11.2022
15.11.2022, 12:00 hod., D48, km 46,5 směr Frýdek-Místek
Ohrožení zaměstnanců ŘSD – bez přímého ohrožení
01.11.2022
31.10.2022, 12:30 hod., D5, km 48, směr Praha
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD – bez zranění
23.09.2022
22. 9. 2022, 11:30 hod., D46, km 14.0 směr Olomouc – Vyškov
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD – bez zranění
06.04.2022
06. 4. 2022, 09:30 hod., D3, km 92 směr České Budějovice
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD - 1x lehké zranění (ŘSD)
04.04.2022
4. 4. 2022, 08:24 hod., D5, km 112, směr Rozvadov
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD - 1x lehké zranění
28.02.2022
28. 2. 2022, 10:30 hod., D2, km 21, směr Bratislava
Přímé ohrožení tří zaměstnanců ŘSD - 1x smrtelné zranění, 2x zranění
05.12.2021
5. 12. 2021, 15:45 hod., D1, km 309,6, směr Ostrava
Bez ohrožení zaměstnanců ŘSD - bez zranění účastníka
20.11.2021
20. 11. 2021, 22:22 hod., D1, km 191, směr Brno
Bez ohrožení zaměstnanců ŘSD - 1x zranění účastníka
10.09.2021
10. 9. 2021, 02:35 hod., D1, km 37, směr Praha
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD + přísl. PČR - 1x lehké zranění
01.09.2021
1. 9. 2021, 14:53 hod., D8, km 77,5, směr SRN
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD - bez zranění
26.06.2021
26. 6. 2021, 09:15 hod., D1, km 262, směr Praha
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD - bez zranění
24.06.2021
24. 6. 2021, 12:40 hod., D1, km 75,5, směr Brno
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD - bez zranění
24.06.2021
24. 6. 2021, 19:15 hod., D2, km 50,0, směr Brno
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD - 2x, + zasažení tornádem, bez zranění
22.06.2021
22. 6. 2021, 11:23 hod., D1, km 309,9, směr Olomouc
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD - lehké zranění zaměstnance, škoda na majetku ŘSD
02.06.2021
2. 6. 2021, 15:56 hod., D11, km 38,450, směr Praha
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD - 1x lehké zranění
31.05.2021
31. 5. 2021, 13:18 hod., D8, km 32,7, směr Ústí nad Labem
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD - 1x lehké zranění
16.05.2021
16. 5. 2021, 16:08 hod., D11, km 50, směr Praha
Přímé ohrožení zaměstnanců ŘSD - 1x těžké zranění | Ohrožení pracovníků ŘSD - 2x přímé ohrožení, 1x těžké zranění
31.03.2021
31. 3. 2022, D8, km 41,7, směr Ústí nad Labem
Přímé ohrožení zaměstnance ŘSD | Ohrožení pracovníka ŘSD – 1x (bez zranění) | Ohrožení účastníků nehody – 2x (1x úmrtí účastníka)
Nové prvky pro zvýšení bezpečnosti

Přenosný výstražný CB radio vysílač

Vysílač pracuje v tzv. občanském pásmu v kmitočtu cca 27 Mhz. Na kanálu č. 10, jenž v ČR využívají hojně řidiči nákladních vozidel, probíhá výstražné hlášení resp. upozornění na nebezpečné místo na dálnici (pracovní místo, jiné zúžení, dopravní nehoda, atd.).

Tento vysílač doplňuje a svými možnostmi rozšiřuje v současnosti využívané CB radio vysílače instalované na výstražné vozíky.

Předzvěstný přívěsný vozík LED

Zabezpečovací signalizační přívěs pracující na technologii LED slouží jako zařízení předběžné signalizace. Je vybaven grafickým displejem s možností zobrazení široké škály dopravního značení.

Tato předzvěst se v současných podmínkách využívá zejména při nočních pracích, které jsme v poslední době, ve snaze urychlit práce, zintenzivnili. Vždy když dochází na dálnici k různým pracím umísťují se dvě předzvěsti a právě tato LED se umísťuje blíže k pracovnímu místu.

Samotná grafická výstraha je rovnocenná s klasickými retroreflexním značením a vzhledem ke své svítivosti a širší škále možností zobrazit aktuální situaci před pracovním místem, kdy dokáže předat informace řidičům srozumitelněji, je vhodná nejen na noční práce.

Výstražné prahy

Dalším novým bezpečnostním prvkem jsou výstražné pásy, které mohou být umístěny všude tam, kde dochází k omezením v dopravě. Při jejich přejetí je řidič vibracemi a zvukem upozorněn na blížící se překážku. Pásy, které jsou povinně používány například v Nizozemsku, by tak měly účinně odvrátit střet s překážkami na vozovce.

Výstražné prahy jsou dvoumetrové pásy z polyuretanu vyztuženého skelným vláknem o výšce 2,5 až 3 cm. Mají žlutou reflexní barvu a jsou opatřeny odrazkami. Výstražné prahy mají obdobnou texturu a přilnavost povrchu jako vozovka.

Výstražný přívěsný vozík s radio vysílačem

Výstražný vozík plní funkci, pomocí proměnlivého dopravního značení, vizuální výstrahy např. před pracovním místem nebo jiným nebezpečím.

Všechna Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) byla vybaveno výstražnými vozíky, na kterých je navíc instalováno zařízení vysílající prostřednictvím radiových vln výstražné hlášení. Řidiči vybavení CB radiem ("občanskou vysílačkou") jsou tak během své jízdy dopředu varováni o nebezpečném místě na komunikaci.
​​​​​​​
Ze zkušeností samotných pracovníků na dálnici se zařízení osvědčuje, řidiči nákladních vozidel reagují podstatně dříve např. na uzavřený jízdní pruh. S tímto druhem výstrahy se mohli řidiči setkat již dříve v SRN.
Bezpečnostní předpisy
Hodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví
Metodika školení cizích zhotovitelů
Rizika při používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení
Ochranná pásma
Metodika školení cizích zhotovitelů 2022
Provozní směrnice 2/14 - Prace na krajnici na směrově rozdělených komunikacích
Provozní směrnice 3/14 - Práce v jízdních pruzích a v SDP na směrově rozdělených komunikacích
Provozní směrnice 4/14 - Prohlídky na směrově rozdělených komunikacích
Provozní směrnice 5/14 - Přecházení směrově rozdělených komunikacích
Provozní směrnice 9/14 - Noční práce na směrově rozdělených komunikacích
Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích 4.0
Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích - Přílohy
Směrnice GŘ č. 7/2008 o zajištění dalších podmínek BOZP