Asset Publisher

Zápis z předběžné tržní konzultace – Obnova protismykových vlastností vozovek

15-11-2022
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Předmět plnění spočívá v poskytování stavebních prací - obnově protismykových vlastností CB i AB vozovek na dálnicích s působností SSÚD.  Obnovou protismykových vlastností vozovek na dálnicích se rozumí obnova hodnot součinitele podélného tření (Fp) a minimálně částečná obnova makrotextury i mikrotextury povrchu CB krytu a obrusné vrstvy dálnic v souladu s ČSN 73 6177. 

 

Zápis ke stažení Prezentace ke stažení
Převést na PDF