Asset Publisher

Zápis z předběžné tržní konzultace D46 MÚK Prostějov – střed.

29-01-2020
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

 

 

 

Dokumenty
Převést na PDF