Asset Publisher

Vizualizace postupu přípravy liniových staveb

30-08-2022
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravilo ucelenou sérii videoanimací, které mají za cíl jednoduchou a snadno pochopitelnou formou představit proces přípravy liniových staveb.

Představení procesu přípravy liniových staveb je obsaženo v šesti na sebe navazujících krocích, které si můžete prohlédnout níže. 

1. Úvod

 

2. Fáze koncepce

 

3. Fáze územní přípravy

 

4. Fáze stavební přípravy

 

5. Fáze společné územní a stavební přípravy

 

6. Fáze předrealizační

Převést na PDF