Asset Publisher

Pozemky v katastrálním území Poříčany

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Poříčany. Druh pozemků: ostatní plocha – silnice, ostatní plocha – dálnice, ostatní plocha – jiná plocha a orná půda. Na pozemcích se nenachází žádné stavební objekty.
Účetní hodnota: 66.630,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Theissigová
Telefon: +420 954 902 402
Email: Ivana.theissigova@rsd.cz
Publikováno od: 31.1.2023
Publikováno do: 08.2.2023

Převést na PDF