Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Vykáň, Bříství, Kounice, Velenka, Chrást u Poříčan a Hradištko u Sadské

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Vykáň, Bříství, Kounice, Velenka, Chrást u Poříčan a Hradištko u Sadské. Druh pozemků – ostatní plocha, orná půda a neplodná půda. Pozemky p.č. 375/7, 377/2, 378/1, 378/6 a 379 v k.ú. Velenka se nachází v těsném sousedství silnice III/3308 . Vlastníkem této komunikace je Středočeský kraj. Na pozemcích p.č. 1703/2, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1703/6, 1703/7, 1703/8 a 1703/9 v k.ú. Hradištko u Sadské byl vybudován SO – Otevřené odpady v Kerském lese, se kterým má právo hospodařit státní podnik Lesy ČR. Na pozemku parc. č. 375/9 k.ú. Velenka vázne věcné břemeno chůze a jízdy a umístění stavby pozemních komunikací s oprávněním pro MOL Česká republika, s.r.o.
Účetní hodnota: 68.424,50 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Theissigová
Telefon: +420 954 902 402
Email: Ivana.theissigova@rsd.cz
Publikováno od: 02.2.2023
Publikováno do: 10.2.2023

Převést na PDF