Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Staré Město nad Metují

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Staré Město nad Metují a obci Náchod, Královéhradecký kraj. Na pozemcích uvedených v příloze se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství a pro ŘSD ČR jsou nepotřebné.
Účetní hodnota: 16.190,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 24.2.2023
Publikováno do: 05.3.2023

Převést na PDF