Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Srbín

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 28002 Kolín
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 590/26 (o nové výměře 45m2) v k.ú. Srbín, který bude oddělen dle GP č. 1202-45/2022 z p.č. 590/26 (o původní výměře 57m2). Tento pozemek není zastavěn součástmi ani příslušenstvím silnice I. třídy či dálnice.
Účetní hodnota: 2 214,00 Kč

Kontaktní osoba: Jana Šubová
Telefon: +420 720 041 246
Email: jana.subova@rsd.cz
Publikováno od: 04.11.2022
Publikováno do: 11.11.2022

Převést na PDF