Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Rohovládová Bělá

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Rohovládová Bělá, okres Pardubice, Pardubický kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 5777,00 Kč

Kontaktní osoba: Jitka Hepnarová
Telefon: +420 954 914 538
Email: jitka.hepnarova@rsd.cz
Publikováno od: 16.2.2023
Publikováno do: 23.2.2023

Převést na PDF