Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Razová

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky p.č. st. 190, p.č. st. 430, p.č. 627/1, p.č. 627/5, p.č. 627/6, p.č. 633/1, p.č. 633/10, p.č. 643/1, p.č. 643/3, p.č. 643/4, p.č. 643/6, p.č. 3703/13, p.č. 3703/21, p.č. 3821, p.č. 3822 v k.ú. Razová
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 954 904 455
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 19.12.2022
Publikováno do: 21.12.2022

Převést na PDF