Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Prasek

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemek p.č. 1073/12 o výměře 13 m2, pozemek p.č. 1073/13 o výměře 79 m2, pozemek p.č. 1073/29 o výměře 10 m2 a pozemek p.č. 1073/57 o výměře 103 m2 v k.ú. Prasek , okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. Na uvedených pozemcích se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství. Na pozemcích se nachází stavba silnice II/324 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Účetní hodnota: 4 305,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 03.3.2023
Publikováno do: 17.3.2023

Převést na PDF