Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Poruba u Orlové

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1161/21, 1161/37, 1161/38, 1161/39 a 1188/2 v k.ú. Poruba u Orlové
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 08.3.2023
Publikováno do: 09.3.2023

Převést na PDF