Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Ponava

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 567/4, 867/11, 867/12 a 867/18 v Jihomoravském kraji,okres: Brno-město. Uvedené pozemky v k.ú. Ponava se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 657.768,50 Kč

Kontaktní osoba: Aleš Krupica
Telefon: +420 954 903 237
Email: ales.krupica@rsd.cz
Publikováno od: 24.11.2022
Publikováno do: 08.12.2022

Převést na PDF