Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Podhoří na Moravě

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Podhoří na Moravě, okres Přerov, Olomoucký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo trvalý zábor dálnice a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 372.594,31 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Metelková
Telefon: +420 954 903 280
Email: andrea.metelkova@rsd.cz
Publikováno od: 10.2.2023
Publikováno do: 17.2.2023

Převést na PDF