Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Příbor

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Příbor p.č. 3084/16 a p.č. 3085/3.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 17.10.2022
Publikováno do: 18.10.2022

Převést na PDF