Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Ondřejov u Pelhřimova

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 420/69, p.č. 484, p.č. 681/2, p.č. 721/3 a p.č. 751 v k.ú Ondřejov u Pelhřimova, obec Ondřejov, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 1.897.936,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022

Převést na PDF