Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, Nový Jičín - Dolní Předměstí

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemky p.č. 666/3, 666/4, 673/46, 673/47, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, p.č. 519/59, 519/75, 519/76, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 10.3.2023
Publikováno do: 13.3.2023

Převést na PDF