Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Myslotín

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1110/10, p.č. 1110/32 (id. ½), p.č. 1192/2 (id. ½) a p.č. 1416/2 v k.ú Myslotín, obec Pelhřimov, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 6.165.693,28 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022

Převést na PDF