Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Moldava, Bedřichův Světec, Odolice a Raná u Loun

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, CZ-43001 Chomutov
Popis: Jedná se o pozemky v Ústeckém kraji v k.ú. Moldava, Bedřichův Světec, Odolice a Raná u Loun.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 07.10.2022
Publikováno do: 14.10.2022

Převést na PDF