Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Malenice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Popis: Jedná se pozemky p. č. 4425/2 a p. č. 4425/3 v k. ú. Malenice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Václav Hrouda
Telefon: +420 954 906 122
Email: Vaclav.Hrouda@rsd.cz
Publikováno od: 02.2.2023
Publikováno do: 08.2.2023

Převést na PDF