Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Lukavec u Lovosic

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Lukavec u Lovosic, druh pozemků – ostatní plocha, způsob využití – dálnice. Vyjma pozemku parc. č. 457/33, kde způsob využití je ostatní komunikace. Na pozemcích v příloze se nachází komunikace II. třídy č. 247, která není součástí předmětných pozemků.
Účetní hodnota: 13.290,00 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Frolíková
Telefon: +420 954 902 359
Email: veronika.frolikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.10.2022
Publikováno do: 28.10.2022

Převést na PDF