Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Lochenice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové. Na pozemcích uvedených v příloze v k.ú. Lochenice se nenachází silnice I. třídy ani její součást či příslušenství.
Účetní hodnota: 383 357,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Landgráfová
Telefon: +420 954 907 220
Email: ivana.landgrafova@rsd.cz
Publikováno od: 10.11.2022
Publikováno do: 25.11.2022

Převést na PDF