Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Litohoř

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 800/23, p.č. 800/24, p.č. 800/25, p.č. 800/26 v katastrálním území Litohoř, obec Litohoř, kraj Vysočina. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 5.295,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 31.1.2023
Publikováno do: 10.2.2023

Převést na PDF