Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Libkovice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemkům p.č. 1041/2, 1099, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8, 1085, 1156/2, 1160/2, 1161/2, 1189/2, 1193/2, 1195/2, 1096/8, 1200/3, 1257/3, 1196/2, 1210/2, 1213/2, 1215/2, 1215/4 1241/2, 1256/10 v katastrálním území Libkovice, okres Most, Ústecký kraj. Na těchto pozemcích se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemky přesahují potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tyto pozemky nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň je nepotřebuje k zabezpečení výkonu svojí činnosti nebo působnosti.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 06.3.2023
Publikováno do: 14.3.2023

Převést na PDF