Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Kumburský Újezd

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se pozemky v k.ú Kumburský Újezd, obec Nová Paka, kraj Královéhradecký. Uvedené pozemky v příloze nejsou zastavěny stavbou silnice I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 1.810,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 01.2.2023
Publikováno do: 10.2.2023

Převést na PDF