Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Krásné Pole

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: pozemky p.č. 2382/1, 2382/2, 2382/3, 2382/4, 2382/5, k.ú. Krásné Pole
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Lucie Kvapilová
Telefon: 722983850
Email: lucie.kvapilova@rsd.cz
Publikováno od: 03.2.2023
Publikováno do: 05.2.2023

Převést na PDF