Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Koukolná

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky v k.ú. Koukolná p.č. 560/8 (z p.č. 560/3 dle GP), 560/9 (z p.č. 560/3 dle GP), p.č. 560/4, p.č. 560/5, p.č. 560/6, p.č. 560/10 (z p.č. 560/7 dle GP) a p.č. 560/11 (z p.č. 560/7 dle GP).
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 02.3.2023
Publikováno do: 03.3.2023

Převést na PDF