Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Kladno u Hlinska

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1105/14, 1105/15, 1105/16 v k.ú. Kladno u Hlinska, Pardubický kraj, okres Chrudim. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 2.542,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 21.11.2022
Publikováno do: 29.11.2022

Převést na PDF