Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Kámen u Pacova

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 1287/3 a p.č. 891/1 v k.ú Kámen u Pacova, obec Kámen, kraj Vysočina, okres Pelhřimov. Uvedené pozemky se nacházejí mimo silnici I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 80.842,00 Kč

Kontaktní osoba: Iva Floríková
Telefon: +420 954 909 622
Email: iva.florikova@rsd.cz
Publikováno od: 12.12.2022
Publikováno do: 23.12.2022

Převést na PDF