Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Jelenice u Mělníka

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín V
Popis: Jedná se o pozemky p. č. 504/11, p. č. 504/12, p. č. 504/13, p. č. 504/14, p. č. 504/15, p. č. 504/16, p. č. 504/17, p. č. 504/18 a p. č. 504/19, které se oddělují dle geometrického plánu č. 853-109/2022 z pozemku p. č. 504/5 v k.ú. Jelenice u Mělníka. Na těchto pozemcích se se nenachází součásti či příslušenství silnice I/16.
Účetní hodnota: 85 573,- Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Krátký
Telefon: +420727915933
Email: jiri.kratky@rsd.cz
Publikováno od: 07.3.2023
Publikováno do: 15.3.2023

Převést na PDF