Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Horní Jindřichov

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celé pozemky p.č. 1143/12, 1419/13, 1419/14, 1419/15, 1419/16, 1419/28 v k.ú. Horní Jindřichov, okres Děčín, Ústecký kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 06.3.2023
Publikováno do: 14.3.2023

Převést na PDF