Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Hora Svatého Šebestiána

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Jedná se o celé pozemky st. 120 a st. 141 v k.ú. Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov, Ústecký kraj. Uvedené pozemky se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Kateřina Boříková
Telefon: +420 954 908 549
Email: katerina.borikova@rsd.cz
Publikováno od: 16.3.2023
Publikováno do: 24.3.2023

Převést na PDF