Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Hnojník

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 1537/7, 1537/8, 1537/9, 1537/10, 1537/11, 1537/13, 1537/14, 1566/5, 1566/6, 1566/7, 1566/8, 1566/9, 1566/10, 1566/11, 1566/12, 1566/13, 1566/14, 1566/15, 1566/17, 1566/19 a 1567 v k.ú. Hnojník.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 23.1.2023
Publikováno do: 24.1.2023

Převést na PDF