Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Frýdek

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Jedná se o pozemky p.č. 3090/9, 3090/42, 3090/43, 3235/88, 3235/89, 3235/90 a 3235/92 v k.ú. Frýdek.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 27.10.2022
Publikováno do: 31.10.2022

Převést na PDF