Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Frýdek

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Popis: Pozemky v k.ú. Frýdek p.č. 3051/3, 5879/4, 6307/1, 6308, 6316, 6320/1, 6328, 6335, 6336, 6364/8, 6403/23, 6913/3, 6913/4, 7775/19, 7775/20 a 7775/22.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420954904446
Email: daria.vymazalovad@rsd.cz
Publikováno od: 06.2.2023
Publikováno do: 07.2.2023

Převést na PDF