Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Frýdek

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Popis: Pozemky p.č. 3077/5, 3090/49, 3235/20, 3235/38, 3235/85, 3235/86, 3235/91, 3235/94, 3235/95, 3235/97, 3235/98, 3235/105 a 3235/115 v k.ú. Frýdek.
Účetní hodnota:

Kontaktní osoba: Daria Vymazalová, DiS.
Telefon: +420 954 904 446
Email: daria.vymazalova@rsd.cz
Publikováno od: 20.9.2022
Publikováno do: 02.10.2022

Převést na PDF