Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Filipová

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc
Popis: Jedná se o pozemky v Olomouckém kraji, okrese Šumperk. Uvedené pozemky v k.ú. Filipová nejsou zastavěny silnicí I. třídy nebo dálnicí, nejedná se ani o pomocné silniční pozemky, a nejsou potřebné pro výhledové realizace staveb.
Účetní hodnota: 100.502,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Škodová
Telefon: +420 954 912 335
Email: veronika.skodova@rsd.cz
Publikováno od: 25.10.2022
Publikováno do: 30.10.2022

Převést na PDF