Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Dubí - Pozorka

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Popis: Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), ve smyslu ustanovení § 14 odst. (7) zákona č. 219/2000 Sb., vyjadřuje nepotřebnost k pozemkům p.č. 628/4, p.č. 628/5, p.č. 628/6, p.č. 628/7, p.č. 628/8, p.č. 628/9 v katastrálním území Dubí-Pozorka. Na těchto pozemcích se nenachází žádná komunikace I. třídy a pozemky přesahují potřebu ŘSD ČR v této lokalitě. Pro tyto pozemky nemá ŘSD ČR do budoucna žádné využití a zároveň je nepotřebuje k zabezpečení výkonu svojí činnosti nebo působnosti.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tuhá
Telefon: +420 954 908 550
Email: pavla.tuha@rsd.cz
Publikováno od: 28.11.2022
Publikováno do: 06.12.2022

Převést na PDF