Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Daliměřice

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemky v k.ú Daliměřice, okres Semily, Liberecký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 34 119,00 Kč

Kontaktní osoba: Martina Dobešová
Telefon: +420 954 911 116
Email: martina.dobesova@rsd.cz
Publikováno od: 06.2.2023
Publikováno do: 10.2.2023

Převést na PDF