Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Chrudim

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Popis: Uvedené pozemky v příloze v k.ú. Chrudim, kraj Pardubický se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 3.752,00 Kč

Kontaktní osoba: Lukáš Němec
Telefon: +420 954 914 531
Email: lukas.nemec@rsd.cz
Publikováno od: 20.12.2022
Publikováno do: 28.12.2022

Převést na PDF