Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Budčeves

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
Popis: Jedná se o pozemky v Královéhradeckém kraji, obci Budčeves o celkové výměře 3030 m2. Na uvedených pozemcích v příloze se nenachází silnice I. třídy.
Účetní hodnota: 117.704,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Dana Najmanová
Telefon: +420 954 907 252
Email: dana.najmanova@rsd.cz
Publikováno od: 12.10.2022
Publikováno do: 17.10.2022

Převést na PDF