Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Buřany

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Zeyerova 1310, 460 53 Liberec
Popis: Jedná se pozemky v k.ú. Buřany, okres Semily, Liberecký kraj. Uvedené pozemky v příloze se nachází mimo komunikaci I. třídy a jsou pro ŘSD ČR nepotřebné.
Účetní hodnota: 3 438,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Martina Tognerová
Telefon: +420 954 911 134
Email: martina.tognerova@rsd.cz
Publikováno od: 20.2.2023
Publikováno do: 24.2.2023

Převést na PDF