Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Bručná

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň - Bory
Popis: Jedná se pozemky p.č. 1932/129 a p.č. 1932/130, zapsané na LV č. 999 v k.ú. Bručná, Plzeňský kraj.
Účetní hodnota: -

Kontaktní osoba: Tereza Pavlíková
Telefon: +420 954 915 711
Email: tereza.pavlikova@rsd.cz
Publikováno od: 28.2.2023
Publikováno do: 07.3.2023

Převést na PDF